ZasadyZaliczenia

Z Brain-wiki

Analiza_sygnałów_-_ćwiczenia/Zasady zaliczenia

Zasady zaliczenia ćwiczeń z Analizy Sygnałów

Projekt

Wymagane będzie wykonanie jednego z projektów indywidualnych. Termin wykonania - najpóźniej tydzień przed końcem sesji poprawkowej. Projekty będą oceniane w procentach.

 1. Pierwszy projekt Analiza spektralna sygnału audio
 1. Drugi projekt: Zjawisko ERDS

Dodatkowo przewidujemy dwa kolokwia w trakcie semestru.


Praca w domu

Do większości zajęć są przygotowane skrypty w jupyter-notebook. Zawierają one opisy teoretyczne i fragmenty kodu.

 • Zadaniem studentów będzie przeczytanie ze zrozumieniem skryptu oraz uzupełnienie kodów w zadaniach.
 • To co się liczy to próba samodzielnego rozwiązania zadania, lub sformułowanie konkretnego pytania na temat zadania, które jest niezrozumiałe w notebooku.
 • Rozwiązania i wątpliwości będą omawiane w trakcie zajęć.


 • Dodatkowo na platformie kampus będą pojawiać się zadania domowe do rozwiązania.

Skala ocen

Punkty z kolokwiów i projektów uśredniają się.

W sesji porawkowej przewidujemy kolokwium poprawkowe umożliwiające poprawę obu kolokwiów.

Na podstawie łącznej liczby punktów zostanie obliczona ocena z ćwiczeń:

 1. [50–60) %: 3.0 (dst)
 2. [60-70) %: 3.5 (dst+)
 3. [70-80) %: 4.0 (db)
 4. [80-90) %: 4.5 (db+)
 5. [100-90] %: 5.0 (bdb)

Analiza_sygnałów_-_ćwiczenia/Zasady zaliczenia