Analiza sygnałów - ćwiczenia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 10: Linia 10:
 
[[ZasadyZaliczenia|Zasady zaliczenia ćwiczeń]]
 
[[ZasadyZaliczenia|Zasady zaliczenia ćwiczeń]]
  
#[[Ćwiczenia 1|Sygnały]] -- wstęp, generacja sygnaów testowych, aliasing, przypomnienie Pythona, wprowadzenie Svaroga; jak wczytać do Svaroga z Pythona i w drugą stronę
+
#[[Ćwiczenia 1|Sygnały]] <!-- -- wstęp, generacja sygnaów testowych, aliasing, przypomnienie Pythona, wprowadzenie Svaroga; jak wczytać do Svaroga z Pythona i w drugą stronę -->
#[[Ćwiczenia 2|Transformata Fouriera]] i [[Ćwiczenia 2_2|Transformata Fouriera cd]] -- piszemy w Pythonie, porównujemy ze Svarogiem
+
#[[Ćwiczenia 2|Transformata Fouriera]] i [[Ćwiczenia 2_2|Transformata Fouriera cd]] <!-- piszemy w Pythonie, porównujemy ze Svarogiem -->
#[[Ćwiczenia 3|Okienkowanie sygnału i transformata Fouriera]], [[Nieparametryczne widmo mocy |Estymacja widma mocy w oparciu o transformatę Fouriera]] -- widmo średniej vs. średnie widmo
+
#[[Ćwiczenia 3|Okienkowanie sygnału i transformata Fouriera]], [[Nieparametryczne widmo mocy |Estymacja widma mocy w oparciu o transformatę Fouriera]] <!-- widmo średniej vs. średnie widmo -->
#[[Ćwiczenia 6|Filtry I]] -- w Pythonie i w Svarogu
+
#[[Ćwiczenia 6|Filtry I]] <!-- w Pythonie i w Svarogu -->
#[[Ćwiczenia 7|Filtry II]] -- oglądanie charakterystyk filtrów, ogładanie widma sygnałów przefiltrowanych, efektywność filtrów, przesuwanie fazy
+
#[[Ćwiczenia 7|Filtry II]] <!-- oglądanie charakterystyk filtrów, ogładanie widma sygnałów przefiltrowanych, efektywność filtrów, przesuwanie fazy -->
 
#[[Ćwiczenia 4|Funkcja autokorelacji i procesy AR]]
 
#[[Ćwiczenia 4|Funkcja autokorelacji i procesy AR]]
#[[Ćwiczenia 5|Procesy AR]] -- AR w Pyhonie + DTF w Svarogu (MK)
+
#[[Ćwiczenia 5|Procesy AR]] <!-- AR w Pyhonie + DTF w Svarogu (MK) -->
#[[AS cwiczenia ICA| ICA]] -- montaże, ICA
+
#[[AS cwiczenia ICA| ICA]] <!-- montaże, ICA -->
#[[AS cwiczeniaTF|Czas-częstość]] STFT i falki
+
#[[AS cwiczeniaTF|Metody czas-częstość]] <!-- STFT i falki -->
#[[AS cwiczeniaMP|Matching pursuit]] MP w Svarogu, zabawa parametrami dekompozycji, zabawa filtrowaniem map w Svarogu, postprocessing w Pythonie
+
#[[AS cwiczeniaMP|Matching pursuit]] <!-- MP w Svarogu, zabawa parametrami dekompozycji, zabawa filtrowaniem map w Svarogu, postprocessing w Pythonie -->
# uśrednianie gęstości energii vs gęstość energii uśrednionego sygnału: symulacje, ERD/S
+
# Uśrednianie gęstości energii vs gęstość energii uśrednionego sygnału: symulacje, ERD/S
#[[AS cwiczeniaUNIFIKACJA]] -- ostatnie ćwiczenia na ktrych porównujemy na tych samych sygnałach rzeczywistych i symulowanych działanie różnych metod -- MMP vs DTF vs ICA, STFT vs WT vs MP itp, potrzebne fajne przykłady
+
#[[Ćwiczenia UNIFIKACJA]] <!-- ostatnie ćwiczenia na ktrych porównujemy na tych samych sygnałach rzeczywistych i symulowanych działanie różnych metod -- MMP vs DTF vs ICA, STFT vs WT vs MP itp, potrzebne fajne przykłady -->
  
 
autor dr Jarosław Żygierewicz
 
autor dr Jarosław Żygierewicz

Wersja z 09:11, 5 paź 2015