Analiza sygnałów - ćwiczenia

Z Brain-wiki
Wersja z dnia 16:46, 1 paź 2015 autorstwa Prozanski (dyskusja | edycje) (link do zasad zaliczenia)


Zasady zaliczenia ćwiczeń

 1. Sygnały -- wstęp, generacja sygnaów testowych, aliasing, przypomnienie Pythona, wprowadzenie Svaroga; jak wczytać do Svaroga z Pythona i w drugą stronę
 2. Transformata Fouriera i Transformata Fouriera cd -- piszemy w Pythonie, porównujemy ze Svarogiem
 3. Okienkowanie sygnału i transformata Fouriera, Estymacja widma mocy w oparciu o transformatę Fouriera -- widmo średniej vs. średnie widmo
 4. Filtry I -- w Pythonie i w Svarogu
 5. Filtry II -- oglądanie charakterystyk filtrów, ogładanie widma sygnałów przefiltrowanych, efektywność filtrów, przesuwanie fazy
 6. Funkcja autokorelacji i procesy AR
 7. Procesy AR -- AR w Pyhonie + DTF w Svarogu (MK)
 8. ICA -- montaże, ICA
 9. Czas-częstość STFT i falki
 10. Matching pursuit MP w Svarogu, zabawa parametrami dekompozycji, zabawa filtrowaniem map w Svarogu, postprocessing w Pythonie
 11. uśrednianie gęstości energii vs gęstość energii uśrednionego sygnału: symulacje, ERD/S
 12. AS cwiczeniaUNIFIKACJA -- ostatnie ćwiczenia na ktrych porównujemy na tych samych sygnałach rzeczywistych i symulowanych działanie różnych metod -- MMP vs DTF vs ICA, STFT vs WT vs MP itp, potrzebne fajne przykłady

autor dr Jarosław Żygierewicz

do uzupełnienia:

 1. jakiś eksport wyników prcessingu ze Svaroga do plików czytanych w Pythonie (poza MP)?
 2. funkcjonalności pluginów - coś jeszcze potrzebne?