Historia i autorzy strony „CHEM:Chemia organiczna/Aminy”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 12:50, 4 cze 2015Magdaz dyskusja edycje 15 265 bajtów +15 265 Utworzono nową stronę "==Budowa i nazwencitwo amin== Ogólnym mianem "aminy" określa się pochodne amoniaku, w których atomy wodoru zastąpione są resztami węglowodorowymi. W zależności..."