Historia i autorzy strony „CHEM:Chemia organiczna/Etery”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 12:27, 4 cze 2015Magdaz dyskusja edycje 6179 bajtów +6179 Utworzono nową stronę "__TOC__ ==Budowa i nazewnictwo eterów== Eterami nazywa się związki organiczne, w których atom tlenu związany jest z dwiema resztami węglowodorowymi, nie wyłączaj..."