Historia i autorzy strony „CHEM:Chemia organiczna/Pochodne nitrowe węglowodorów”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 12:49, 4 cze 2015Magdaz dyskusja edycje 8305 bajtów +8305 Utworzono nową stronę "__TOC__ W porównaniu z dotychczas poznanymi grupami funkcyjnymi grupa nitrowa charakteryzuje się złożoną budową. W pochodnych nitrowych atom węgla tworzy wiązani..."