Historia i autorzy strony „Chemia/Związki chemiczne w środowisku – wpływ na organizmy żywe”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 11:11, 4 cze 2015Magdaz dyskusja edycje 4705 bajtów +4705 Utworzono nową stronę "==Zagrożenia== *Wzrastające stężenie związków chemicznych w środowisku stanowi bezpośrednie zagrożenie dla organizmów żywych. *Najbardziej toksyczne zanieczys..."