Historia i autorzy strony „Chemia ogolna pracownia/Wskazówki do wykonania opisu”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 11:51, 4 cze 2015Magdaz dyskusja edycje 594 bajty +594 Utworzono nową stronę "==Opis powinien zawierać następujące elementy== *tytuł ćwiczenia, *imię i nazwisko autora, *cel ćwiczenia, *krótki opis metody, stosowane wzory, *opis wykonywany..."