Elektrodynamika/Zadania domowe 1: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 11: Linia 11:
 
#: po objętości stożka o czubku w punkcie (0, 0, 0) i podstawie w postaci koła o środku w punkcie (0, 0, 1) promieniu 1 (leżącego w płaszczyźnie ''z''=1).
 
#: po objętości stożka o czubku w punkcie (0, 0, 0) i podstawie w postaci koła o środku w punkcie (0, 0, 1) promieniu 1 (leżącego w płaszczyźnie ''z''=1).
 
# Znaleźć potencjał w całej przestrzeni pochodzący od dwóch równoległych cienkich nici naładowanych z gęstością liniową ładunku λ i −λ odległych o ''a''.
 
# Znaleźć potencjał w całej przestrzeni pochodzący od dwóch równoległych cienkich nici naładowanych z gęstością liniową ładunku λ i −λ odległych o ''a''.
# Oblicz pole elektryczne na osi cienkiego pręta o długości ''L'' (na zewnątrz pręta). pręt leży wzdłuż osi ''z'' i jest naładowany z gęstością liniową ładunku
+
# Oblicz pole elektryczne na osi cienkiego pręta o długości ''L'' (na zewnątrz pręta). Końce pręta są w punktach (0, 0, 0) i (0, 0, ''L''), a pręt jest naładowany z gęstością liniową ładunku
 
#: <math>\lambda(z)=z^2</math>.
 
#: <math>\lambda(z)=z^2</math>.

Wersja z 10:52, 10 lis 2015

 1. Oblicz całkę krzywoliniową z funkcji
  [math]v=(r\cos^2\theta)\vec{e}_r-(r\cos\theta\sin\theta)\vec{e}_\theta +3r\vec{e}_\phi[/math]
  po zamkniętej krzywej składającej się kolejno z (współrzędne kartezjańskie):
  • prostej od punktu (0, 1, 0) do punktu (0, 1, 2);
  • prostej od punktu (0, 1, 2) do punktu (0, 0, 0);
  • prostej od punktu (0, 0 ,0) do punktu (1, 0, 0);
  • łuku okręgu o środku w (0, 0, 0) i promieniu 1 od punktu (1, 0, 0) do punktu (0, 1, 0).
  Zamienić tę całkę na całkę powierzchniową (zgodnie z odpowiednim twierdzeniem), obliczyć i porównać wyniki.
 2. Oblicz całkę objętościową z funkcji
  [math]f(x,y,z)=y^2z[/math]
  po objętości stożka o czubku w punkcie (0, 0, 0) i podstawie w postaci koła o środku w punkcie (0, 0, 1) promieniu 1 (leżącego w płaszczyźnie z=1).
 3. Znaleźć potencjał w całej przestrzeni pochodzący od dwóch równoległych cienkich nici naładowanych z gęstością liniową ładunku λ i −λ odległych o a.
 4. Oblicz pole elektryczne na osi cienkiego pręta o długości L (na zewnątrz pręta). Końce pręta są w punktach (0, 0, 0) i (0, 0, L), a pręt jest naładowany z gęstością liniową ładunku
  [math]\lambda(z)=z^2[/math].