Historia i autorzy strony „Fizyka I OO/Wykład II”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 21:13, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 4719 bajtów +4719 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Pojęcia i wielkości fizyczne wprowadzane na wykładzie:== *punkt materialny, *układ odniesienia, *tor ruchu, *prędkość chwilowa, *prędkość średn..."