Historia i autorzy strony „Fizyka I OO/Wykład III”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 21:15, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 5631 bajtów +5631 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Pojęcia i wielkości fizyczne oraz prawa wprowadzane na wykładzie== *siła i jej wektorowy charakter *bezwładność ciał *trzy zasady dynamiki Newtona *..."