Historia i autorzy strony „Fizyka I OO/Wykład VI”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 21:19, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 4704 bajty +4704 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Pojęcia fizyczne wprowadzone na wykładzie== *wielkości charakteryzujące ruch harmoniczny prosty i ich zależność od czasu ==Pokazy== #Wahadło matem..."