Historia i autorzy strony „Fizyka I OO/Wykład XIV”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 21:26, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 9174 bajty +9174 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Pokazy== *Zależność siły elektrodynamicznej od natężenia prądu, rodzaju magnesu, długości przewodnika. *Układ linii pola magnetycznego wokół prze..."