Historia i autorzy strony „Fizyka I OO/Wykład XV”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 21:27, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 9202 bajty +9202 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Pokazy== #Wzbudzanie prądu indukcyjnego; galwanometr, zwojnica, magnes, elektromagnes, rdzeń ferrytowy, bateria. #Spadanie magnesu w rurze aluminiowej. #B..."