Historia i autorzy strony „Histologia/Tkanka mięśniowa”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 12:57, 21 maj 2015Annach dyskusja edycje 3095 bajtów +3095 Utworzono nową stronę "==Tkanka mięśniowa== * Złożona głównie z podłużnych komórek pochodzących z mezodermy. * Zasadnicza właściwość — kurczliwość (zmiana długości oraz..."