Instalacja i konfiguracja Kinect, Wiimote i Eyetrackera

Z Brain-wiki
Wersja z dnia 13:14, 17 mar 2016 autorstwa Alex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę " == Kinect + OpenNI2 + NiTE2 + freenect == Instalacja OpenNI 2 + NiTE 2 z prokonfigurowanych binarek dla Ubuntu 14.04 (działa także na Ubuntu 14.10 i 15.10): sudo ap...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Kinect + OpenNI2 + NiTE2 + freenect

Instalacja OpenNI 2 + NiTE 2 z prokonfigurowanych binarek dla Ubuntu 14.04 (działa także na Ubuntu 14.10 i 15.10):

sudo apt-get install freeglut3 python-opencv libboost-all-dev cd ~ wget http://static.mroja.net/kinect/kinect.7z 7z x kinect.7z cd ~/kinect sudo cp primesense-and-kinect-usb.rules /etc/udev/rules.d/557-primesense-usb.rules export LD_LIBRARY_PATH=/home/{USER_NAME}/kinect/Redist (to najlepiej wrzucić do .profile) cd Redist ./NiViewer

sprawdzić czy user należy do grupy plugdev: -- jak nie, dodać:

sudo usermod -G plugdev -a USER_NAME

wrapper+obci

nite2.so należy zbudować z repo https://github.com/BrainTech/nite2-bindings i umieścić w /usr/lib/python2.7/dist-packages Skopiuj katalog NiTE2 (/home/USER_NAME/kinect/Redist/NiTE2) do katalogu ~/.obci/sandbox

na koncie lab

cd ~/kinect/Redist cp /path_to_file/nite2.so nite2.so

cp -r /home/lab/kinect/Redist/NiTE2/ ~/.obci/sandbox/ sudo cp nite2.so /usr/lib/python2.7/dist-packages

na koncie newtech

cd ~/kinect/Redist cp /path_to_file/nite2.so nite2.so

mkdir /home/newtech/.obci/ # jeśli katalog istnieje to pominąć mkdir /home/newtech/.obci/sandbox # j.w.

cp -r /home/newtech/kinect/Redist/NiTE2/ ~/.obci/sandbox/


Instalacja xwiimote-bindings

WARNING!!! DO NOT install official Debian sid xwiimote package from - it contains very old sources, use latest version from git.

kernel >= 3.5+ bluez >= 5.11+

0) sudo apt-get install autoconf autogen automake gcc bluetooth ncurses-dev libudev-dev libtool git blueman python-dev dh-autoreconf pkg-config swig A) xwiimote driver & utils git clone https://github.com/BrainTech/xwiimote cd xwiimote ./autogen.sh make sudo make install sudo ldconfig B) Python bindings git clone https://github.com/BrainTech/xwiimote-bindings cd xwiimote-bindings ./autogen.sh make sudo make install sudo ldconfig

C) Żeby działało bez sudo dla userów lab i newtech

sudo usermod -a -G input newtech sudo usermod -a -G input lab D) Sparować urządzenie z użyciem wbudowanego do Ubuntu panelu Bluetooth

E) Demo

git clone https://github.com/irq0/wiiscale.git cd wiiscale

uncomment line 134 and 135: 134: # for m in measurements(iface): 135: # print_bboard_measurements(*m)

python ./scale.py

Tobii REX eyetracker


Stara wersja instrukcji

Instalacja OpenNI2

wymagania sudo apt-get install git-core g++ cmake libudev-dev libxi-dev libxmu-dev python libusb-1.0-0-dev libudev-dev freeglut3-dev doxygen graphviz

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java sudo apt-get update sudo apt-get install oracle-java8-installer

git clone https://github.com/occipital/OpenNI2.git cd OpenNI2

  1. Save path for further reference

OPENNI_DIR="${PWD}"

sed -i '/-Werror/ s/^/#/' ${OPENNI_DIR}/ThirdParty/PSCommon/BuildSystem/CommonCppMakefile

echo "LDFLAGS += -lpthread" >> ${OPENNI_DIR}/Source/Tools/NiViewer/Makefile make sudo ${OPENNI_DIR}/Packaging/Linux/install.sh sudo gpasswd -a ${USER} video

LUB (preferowana opcja): pobrać binarny pakiet ze strony http://structure.io/openni wypakować do katalogu np. OpenNI-Linux-x64-2.2 $ cd OpenNI-Linux-x64-2.2 $ sudo ./install.sh w aktualnym katalogu utworzy się skrypt “OpenNIDevEnvironment”, który ustawia środowisko dev

Instalacja libfreenect

git clone https://github.com/OpenKinect/libfreenect.git cd libfreenect mkdir build; cd build cmake .. -DBUILD_OPENNI2_DRIVER=ON make -j4 cp -L lib/OpenNI2-FreenectDriver/libFreenectDriver.so ${OPENNI_DIR}/Bin/x64-Release/OpenNI2/Drivers/

Test cd ${OPENNI_DIR}/Bin/x64-Release/ ./NiViewer

Instalacja biblioteki NiTE2

http://ilab.usc.edu/packages/forall/ubuntu-13.10/NiTE-Linux-x64-2.2.tar.bz2 cd NiTE-Linux-x64-2.2 sudo ./install.sh

cp -L /usr/local/lib/OpenNI2-FreenectDriver/libFreenectDriver.so NiTE-Linux-x64-2.2/Samples/Bin/OpenNI2/Drivers/