Historia i autorzy strony „Matematyka:Matematyka II NI/Całka nieoznaczona”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:36, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 17 173 bajty +17 173 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Całki niewłaściwe== ===Całki w granicach nieskończonych=== Wiemy, co to jest <math>\int _a^b f(x) {\sf d}x</math> w przypadku skończonego przedzia..."