Historia i autorzy strony „Matematyka 1NI/Calka Riemanna”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 12:47, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 15 269 bajtów +15 269 Utworzono nową stronę "<big>'''''Zadanie 1'''''</big> Znajdź sumę <math> \displaystyle \sum_{k=1}^n k^2 </math>. {{hidden| ta1=left | ta2=left | bg1=#8FBC8F | | header = ''Wskazówka'' |..."