Historia i autorzy strony „Matematyka 1NI/Podstawowe własności funkcji”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 12:26, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 5318 bajtów +5318 Utworzono nową stronę "<big>'''''Zadanie 1'''''</big> Pokaż, że funkcja <math> f: \, {\mathbb R} \ni x \mapsto f(x)=x^3+x </math> jest injekcją. {{hidden| ta1=left | ta2=left | bg1=#8FB..."