Historia i autorzy strony „Matematyka 1NI/Różniczkowalność funkcji”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 12:32, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 13 596 bajtów +13 596 Utworzono nową stronę "==Różniczkowalność funkcji== <big>'''''Zadanie 1'''''</big> Zbadać ciągłość i różniczkowalność funkcji: <equation id="eq:rozfun1"> <math> f(x)=\left\{\be..."