Historia i autorzy strony „Matematyka 1 OO/Całki nieoznaczone”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:06, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 7291 bajtów +7291 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Zadanie== ::<math> \int e^{-\lambda x} \,{\rm d}x= -\frac{1}{\lambda }e^{-\lambda x} </math> ==Zadanie== ::<math> \int \sin (\beta x) \,{\rm d}x= -\fra..."