Historia i autorzy strony „Matematyka 1 OO/Całki oznaczone”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:07, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 8076 bajtów +8076 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Zadanie== <math>\displaystyle \int _{-\infty }^{\infty } f(x)\,{\rm d}x\qquad </math> gdzie <math>\qquad f(x)=\left\lbrace \begin{array}{rr} 0 & x<-3 \\ -..."