Historia i autorzy strony „Matematyka 1 OO/Funkcje elementarne jednej zmiennej rzeczywistej”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 12:57, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 17 256 bajtów +17 256 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Zadanie== Należy zacząć od sprawdzenia, co studenci pamiętają ze szkoły średniej na temat funkcji jednej zmiennej. Na początek można narysować ki..."