Historia i autorzy strony „Metody hydrodynamiczne”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:51, 22 maj 2015Annach dyskusja edycje 5013 bajtów +5013 Utworzono nową stronę "==Zadanie 1== Oblicz wartość przyspieszenia odśrodkowego (w jednostkach g) działającego na próbkę podczas eksperymentu ultrawirowania. Przyjmij, że rotor obraca..."