Historia i autorzy strony „PCzEB/Przeglad wlasciwosci najwazniejszych grup związkow organicznych II”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 21:21, 2 cze 2015Magdaz dyskusja edycje 25 821 bajtów +25 821 Utworzono nową stronę "<!-- {{poprzedni|CHEM:Elementy_stereochemii}} --> ==ALDEHYDY I KETONY — zarys właściwości== Aldehydy i ketony łącznie stanowią klasę związków określanych..."