Historia i autorzy strony „Pracownia Podstaw Biofizyki/PPB4d”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:23, 22 maj 2015Annach dyskusja edycje 12 006 bajtów +12 006 Utworzono nową stronę "<b>Denaturacja albuminy z krwi wołu pod wpływem chlorowodorku guanidyny — pomiary fluorescencyjne </b> (dr Anna Modrak-Wójcik) == Wstęp== Badania procesów z..."