Historia i autorzy strony „Rentgenografia”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:52, 22 maj 2015Annach dyskusja edycje 2778 bajtów +2778 Utworzono nową stronę "==Zadanie 1== Dla dwuwymiarowej sieci pokazanej poniżej narysuj płaszczyzny sieciowe odpowiadające następującym wskaźnikom Millera: (010), (200), (110), (120), (32..."