STATLAB/Zadanie zaliczeniowe3: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
m
 
Linia 8: Linia 8:
 
Poniżej znajdują się linki do dwóch fragmentów utworów audio. Zapisane są w formacie wav. Pliki takie można wczytać do programu pythonowego za pomocą funkcji <tt>scipy.io.wavfile.read</tt>( [https://docs.scipy.org/doc/scipy-0.18.1/reference/generated/scipy.io.wavfile.read.html dokumentacja] tej funkcji.)
 
Poniżej znajdują się linki do dwóch fragmentów utworów audio. Zapisane są w formacie wav. Pliki takie można wczytać do programu pythonowego za pomocą funkcji <tt>scipy.io.wavfile.read</tt>( [https://docs.scipy.org/doc/scipy-0.18.1/reference/generated/scipy.io.wavfile.read.html dokumentacja] tej funkcji.)
  
[https://drive.google.com/open?id=0B7k6Z_ViZid5WXc0WVQ4U0d2TVk Candy_Dulfer_-_Lily_Was_Here.wav]
+
[https://drive.google.com/file/d/1bcving2rqJxtFwB6l40DqGKcxKYzg3Jr/view?usp=sharing Candy_Dulfer_-_Lily_Was_Here.wav]
  
[https://drive.google.com/open?id=0B7k6Z_ViZid5U193d2Rqc2xJdG8 Rupert_Blaise_-_06_-_What_A_Wonderful_World.wav]
+
[https://drive.google.com/file/d/1CgOpkldAZnvd_zj1tGD572XLD3fDSIsJ/view?usp=sharing Rupert_Blaise_-_06_-_What_A_Wonderful_World.wav]
  
 
===2. Analiza czasowa widma: spektrogram===
 
===2. Analiza czasowa widma: spektrogram===

Aktualna wersja na dzień 16:18, 1 gru 2021

ZasadyZaliczenia/Projekt_1Projekt proszę przygotować w postaci notebooka z opisem poszczególnych kroków i własnych przemyśleń. Gotowy projekt prosimy przesyłać od Jarosława Żygierewicza (jarekz@fuw.edu.pl). W razie wątpliwości będziemy prosili o obronę projektu.


1. Dane

Poniżej znajdują się linki do dwóch fragmentów utworów audio. Zapisane są w formacie wav. Pliki takie można wczytać do programu pythonowego za pomocą funkcji scipy.io.wavfile.read( dokumentacja tej funkcji.)

Candy_Dulfer_-_Lily_Was_Here.wav

Rupert_Blaise_-_06_-_What_A_Wonderful_World.wav

2. Analiza czasowa widma: spektrogram

Programistyczna część projektu polega na samodzielnej implementacji spektrogramu: reprezentacji rozkładu energii sygnału w dziedzinie czas-częstość. Idea tworzenia tej reprezentacji przedstawiona jest na poniższym rysunku.

Idea tworzenia spektrogramu


Spektrogram otrzymujemy w następujący sposób:

 • Sygnał dzielimy na fragmenty o długości N_okna
 • Fragmenty mogą ale nie muszą na siebie nachodzić. Liczba próbek nachodzących niech będzie oznaczona N_wsp
 • Dla każdego fragmentu estymujemy widmo gęstości energii za pomocą periodogramu z okienkiem okno
 • Widma kolejnych fragmentów zapisujemy w macierzy numpy, tak, że i-ta kolumna zawiera widmo i-tego fragmentu
 • Macierz wykreśl przy pomocy funkcji pylab.imshow, podając zakresy poszczególnych osi przy użyciu parametru extent


Kod należy przygotować tak, aby łatwo było modyfikować:

 • okno, N_okna, N_wsp, czyli: typ okna, jego długość i stopień nachodzenia okien.
 • zakres czasu i częstości wyświetlanej reprezentacji: [math] t_{min}, t_{max}, f_{min}, f_{max}[/math]
 • ważne jest też wyświetlenie właściwych skal czasu i częstości
 • wersja bardziej rozwinięta powinna także wyświetlać rozkłady brzegowe mocy tj.:
  • wzdłuż osi poziomej moc sygnału w czasie
  • wzdłuż osi pionowej widmo mocy z całego prezentowanego odcinka czasu

3. Interpretacja wyniku

 • Analizę spektrogramem wykonaj dla obu sygnałów i dla kilku różnych długości okien N_okna. Zinterpretuj widoczne różnice.
 • Czy na podstawie takich spektrogramów jesteśmy w stanie odróżnić kiedy grał który instrument, lub kiedy był to głos ludzki?
 • Czy dałoby się w ten sposób określić tony podstawowe?

ZasadyZaliczenia/Projekt_1