Historia i autorzy strony „TI/Skrypty z zajęć/k5a”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 22:19, 20 maj 2020Tgub dyskusja edycje 676 bajtów +676 Utworzono nową stronę "<source lang="python"> # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Wed May 20 11:56:29 2020 @author: Tomek """ class A(): def __nazwa(self): return 'klasa A'..."