Historia i autorzy strony „TI/Skrypty z zajęć/k6a”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 19:50, 27 maj 2020Tgub dyskusja edycje 1162 bajty +1162 Utworzono nową stronę "<source lang="python"> # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Wed May 27 11:50:27 2020 @author: Tomek """ class rownoleglobok(): def __init__(self, a, b):..."