USG/Wyklad OpenCL

Z Brain-wiki

Wykład OpenCL

Do wykładu o programowaniu równoległym procesorów GPU w środowisku OpenCL będziemy korzystać z materiałów "Hands On OpenCL"[1]. Zakres tych materiałów daleko wykracza poza zaplanowane w ramach warsztatów "wprowadzenie do programowania w OpenCL". Dlatego, zainteresowanych zachęcam do samodzielnego zapoznania się z całością tych materiałów.

Polecam także materiały do kursu "GPU programming with PyOpenCL and PyCUDA"[2] autorstwa Dr. Andreas Klöckner, które prezentują wykorzystanie Pythona i modułów PyOpenCL/PyCUDA do programowania GPU.

Literatura i Linki

  1. David R. Kaeli, Perhaad Mistry, Dana Schaa, Dong Ping Zhang, Heterogeneous Computing with OpenCL 2.0, Morgan Kaufmann, 2015.
  2. Matthew Scarpino, OpenCL in Action: How to accelerate graphics and computation, Manning Publications; 1 edition, 2011.
    1. https://handsonopencl.github.io/
    2. https://www.bu.edu/pasi/courses/gpu-programming-with-pyopencl-and-pycuda/