ZasadyZaliczenia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
m
 
(Nie pokazano 57 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 +
[[Analiza_sygnałów_-_ćwiczenia]]/Zasady zaliczenia
 +
 
== Zasady zaliczenia ćwiczeń z [[Analiza_sygnałów - exercises|Analizy Sygnałów]] ==
 
== Zasady zaliczenia ćwiczeń z [[Analiza_sygnałów - exercises|Analizy Sygnałów]] ==
 +
<!--
 +
=== Kolokwia ===
 +
W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia. Z każdego z nich będzie można uzyskać 10 punktów, z czego do zaliczenia przedmiotu konieczne będzie zdobycie łącznie 10 punktów z kolokwiów (czyli 50%). Kolokwia będą wspólne dla wszystkich grup, będą się odbywać w następujących terminach:
 +
 +
* '''Kolokwium I:  2 grudnia 2019, 10:00-13:00, sale: 1.27, 1.28 '''
 +
 +
[https://drive.google.com/open?id=1RTvfMo6kGbg_y1N8nt7ITLBiaI5YeqMC zadania]
 +
 +
* '''Kolokwium II: 11 stycznia 2020, 10:00-13, sale: 1.27, 1.28'''
 +
** [https://www.fuw.edu.pl/~jarekz/KOLOKWIUM_AS/Kolokwium_AS_2019_2_xxxxxx.ipynb Kolokwium_AS_2019_2_xxxxxx.ipynb]
 +
** [https://www.fuw.edu.pl/~jarekz/KOLOKWIUM_AS/EKG.bin EKG.bin]
 +
** [https://www.fuw.edu.pl/~jarekz/KOLOKWIUM_AS/mieszanka.bin mieszanka.bin]
 +
** [https://www.fuw.edu.pl/~jarekz/KOLOKWIUM_AS/potencjal.bin potencjal.bin]
 +
-->
 +
<!--[https://drive.google.com/open?id=1ltlYSf2wfTYpf189jcWZNeTrc8Oomjqm]-->
 +
 +
 +
<!--
 +
* '''Kolokwium poprawkowe: 27 stycznia 2020, 10:00-13, sale: 1.27, 1.28'''
 +
Wiedza wymagana dotyczy tego samego zakresu materiału, który obowiązywał na I i II kolokwium łącznie.
 +
W trakcie kolokwium możliwe jest poprawienie łącznej sumy punktów na kolokwia, czyli 20 pkt.
 +
** [https://www.fuw.edu.pl/~jarekz/KOLOKWIUM_AS/AS_Kolokwium_Poprawkowe_xxxx.ipynb AS_Kolokwium_Poprawkowe_xxxx.ipynb]
 +
** [https://www.fuw.edu.pl/~jarekz/KOLOKWIUM_AS/zad1_syg.bin zad1_syg.bin]
 +
** [https://www.fuw.edu.pl/~jarekz/KOLOKWIUM_AS/zad2_syg.bin zad2_syg.bin]
 +
** [https://www.fuw.edu.pl/~jarekz/KOLOKWIUM_AS/zad3_syg.bin zad3_syg.bin]
 +
** [https://www.fuw.edu.pl/~jarekz/KOLOKWIUM_AS/zad4_syg.bin zad4_syg.bin]
 +
-->
 +
<!--[https://drive.google.com/drive/folders/0B7k6Z_ViZid5ZXNac0swalRuMkk?usp=sharing]-->
 +
  
W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia. Z każdego z nich będzie można uzyskać 10 punktów, z czego do zaliczenia przedmiotu konieczne będzie zdobycie łącznie 10 punktów z kolokwiów (czyli 50%). Kolokwia będą wspólne dla wszystkich grup, będą się odbywać w poniedziałki przed południem.
+
<!--[[STATLAB/kolokwium2_wymagania|Zakres wymagań do II kolokwium.]]-->
  
Wymagane będzie wykonanie dwóch projektów indywidualnych. Jeden z nich będzie wymagany w połowie semestru, a drugi do końca semestru. Nie będzie możliwości oddawania projektów po zakończeniu zajęć semestru zimowego. Z każdego projektu będzie można uzyskać 10 punktów, z czego do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zdobycie łącznie 10 punktów z projektów (czyli 50%).
+
=== Projekt ===
 +
Wymagane będzie wykonanie dwóch projektów indywidualnych. Jeden z nich będzie wymagany w połowie semestru, a drugi do końca semestru. Nie będzie możliwości oddawania projektów po zakończeniu zajęć semestru zimowego. Projekty będą oceniane w procentach.
  
# Pierwszy projekt [[STATLAB/Zadanie zaliczeniowe3|Analiza czasowa sygnału audio]] należy wykonać i oddać '''do końca listopada'''. Dokładniejsze terminy zaliczenia przekażą poszczególni prowadzący grup.
+
# Pierwszy projekt [[STATLAB/Zadanie zaliczeniowe3|Analiza spektralna sygnału audio]] należy wykonać i oddać '''do 12 grudnia 2021'''. Za opóźnienia będą odejmowane 1pkt/tydzień
# Drugi projekt zostanie ogłoszony niebawem.
 
  
Na większości (10) zajęć będą miały miejsce kartkówki na podstawie materiału z zajęć poprzednich. Pytania nie będą wymagające, będą raczej sprawdzać uwagę i systematyczną pracę. Łącznie za kartkówki można uzyskać 10 punktów (maksymalnie 1 punkt za każdą), natomiast przy zaliczeniu przedmiotu dozwolone jest niezaliczenie maksymalnie trzech kartkówek (nieusprawiedliwiona nieobecność również pociąga za sobą niezaliczenie kartkówki). Punktów z kartkówek nie można poprawiać.
+
# Drugi projekt: [[STATLAB/Zadanie_zaliczeniowe6| Detekcja wrzecion snu ]] należy oddać '''do 5 lutego 2022'''.
  
Na podstawie łącznej liczby punktów (maksymalnie do zdobycia jest 50) zostanie obliczona ocena z ćwiczeń:
+
Po terminach wskazanych powyżej będę umawiał się na obrony projektów online.
# [25–30) pkt: 3.0 (dst)
 
# [30–35) pkt: 3.5 (dst+)
 
# [35–40) pkt: 4.0 (db)
 
# [40–45) pkt: 4.5 (db+)
 
# [45–50] pkt: 5.0 (bdb)
 
  
 +
<!--
 +
# Drugi projekt: [[STATLAB/Zadanie_zaliczeniowe5|Filtrowanie i przepróbkowanie sygnału]] należy oddać do końca zajęć dydaktycznych.
 +
-->
 +
 +
=== Praca w domu ===
 +
Do większości  zajęć są przygotowane skrypty w jupyter-notebook.  Zawierają one opisy teoretyczne i fragmenty kodu.
 +
 +
* Zadaniem studentów będzie '''przeczytanie ze zrozumieniem''' skryptu oraz '''uzupełnienie kodów w zadaniach'''.
 +
* To co się liczy to '''próba samodzielnego rozwiązania''' zadania, lub '''sformułowanie konkretnego pytania'''  na temat zadania, które jest niezrozumiałe w notebooku.
 +
* Rozwiązania i wątpliwości będą omawiane w trakcie zajęć.
 +
 +
 +
* Dodatkowo na platformie kampus będą pojawiać się zadania domowe do rozwiązania.
 +
 +
=== Skala ocen ===
 +
Punkty z zadań domowych i projektów uśredniają się.
 +
 +
Na podstawie łącznej liczby punktów zostanie obliczona ocena z ćwiczeń:
 +
# [50–60) %: 3.0 (dst)
 +
# [60-70) %: 3.5 (dst+)
 +
# [70-80) %: 4.0 (db)
 +
# [80-90) %: 4.5 (db+)
 +
# [100-90] %: 5.0 (bdb)
 +
 +
=== Nieobecności ===
 
Dozwolone są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności.
 
Dozwolone są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności.
  
.
+
<!--
 +
=== Materiały dostępne w czasie kolokwium ===
 +
Jedynym materiałem dostępnym w trakcie trwania kolokwium jest oficjalna dokumentacja Python oraz kilka dodatkowych funkcji, które zostały udostępnione na  [[STATLAB/ListaFunkcji|oddzielnej stronie]].
 +
 
 +
-->
 +
[[Analiza_sygnałów_-_ćwiczenia]]/Zasady zaliczenia

Aktualna wersja na dzień 07:02, 6 paź 2021

Analiza_sygnałów_-_ćwiczenia/Zasady zaliczenia

Zasady zaliczenia ćwiczeń z Analizy Sygnałów

Projekt

Wymagane będzie wykonanie dwóch projektów indywidualnych. Jeden z nich będzie wymagany w połowie semestru, a drugi do końca semestru. Nie będzie możliwości oddawania projektów po zakończeniu zajęć semestru zimowego. Projekty będą oceniane w procentach.

 1. Pierwszy projekt Analiza spektralna sygnału audio należy wykonać i oddać do 12 grudnia 2021. Za opóźnienia będą odejmowane 1pkt/tydzień
 1. Drugi projekt: Detekcja wrzecion snu należy oddać do 5 lutego 2022.

Po terminach wskazanych powyżej będę umawiał się na obrony projektów online.


Praca w domu

Do większości zajęć są przygotowane skrypty w jupyter-notebook. Zawierają one opisy teoretyczne i fragmenty kodu.

 • Zadaniem studentów będzie przeczytanie ze zrozumieniem skryptu oraz uzupełnienie kodów w zadaniach.
 • To co się liczy to próba samodzielnego rozwiązania zadania, lub sformułowanie konkretnego pytania na temat zadania, które jest niezrozumiałe w notebooku.
 • Rozwiązania i wątpliwości będą omawiane w trakcie zajęć.


 • Dodatkowo na platformie kampus będą pojawiać się zadania domowe do rozwiązania.

Skala ocen

Punkty z zadań domowych i projektów uśredniają się.

Na podstawie łącznej liczby punktów zostanie obliczona ocena z ćwiczeń:

 1. [50–60) %: 3.0 (dst)
 2. [60-70) %: 3.5 (dst+)
 3. [70-80) %: 4.0 (db)
 4. [80-90) %: 4.5 (db+)
 5. [100-90] %: 5.0 (bdb)

Nieobecności

Dozwolone są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Analiza_sygnałów_-_ćwiczenia/Zasady zaliczenia