ZasadyZaliczenia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 6: Linia 6:
 
W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia. Z każdego z nich będzie można uzyskać 10 punktów, z czego do zaliczenia przedmiotu konieczne będzie zdobycie łącznie 10 punktów z kolokwiów (czyli 50%). Kolokwia będą wspólne dla wszystkich grup, będą się odbywać w następujących terminach:
 
W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia. Z każdego z nich będzie można uzyskać 10 punktów, z czego do zaliczenia przedmiotu konieczne będzie zdobycie łącznie 10 punktów z kolokwiów (czyli 50%). Kolokwia będą wspólne dla wszystkich grup, będą się odbywać w następujących terminach:
  
* '''Kolokwium I:  30 listopada 2018, 15:00-17:00, sale: 1.28, 1.30 '''  
+
* '''Kolokwium I:  25 listopada 2019, 10:00-13:00, sale: 1.27, 1.28 '''  
  
<!--[https://drive.google.com/drive/folders/1bvTAZuHfJIGBn1ZbSbxvNXYmNoDjmnvk?usp=sharing Pliki związane z kolokwium ]-->
+
<!--[https://drive.google.com/drive/folders/1bvTAZuHfJIGBn1ZbSbxvNXYmNoDjmnvk?usp=sharing]-->
  
* '''Kolokwium II: 25 stycznia 2019, 15:00-17, sale: 1.28, 1.30'''  
+
* '''Kolokwium II: 13 stycznia 2020, 10:00-13, sale: 1.27, 1.28'''  
  
<!--[https://drive.google.com/open?id=1ltlYSf2wfTYpf189jcWZNeTrc8Oomjqm notebooki i sygnały do kolokwium II]-->
+
<!--[https://drive.google.com/open?id=1ltlYSf2wfTYpf189jcWZNeTrc8Oomjqm]-->
  
* '''Kolokwium poprawkowe: 22 lutego 2019, 10:00-13, sale: 1.29, 1.30'''  
+
* '''Kolokwium poprawkowe: 27 stycznia 2020, 10:00-13, sale: 1.27, 1.28'''  
 
Wiedza wymagana dotyczy tego samego zakresu materiału, który obowiązywał na I i II kolokwium łącznie.
 
Wiedza wymagana dotyczy tego samego zakresu materiału, który obowiązywał na I i II kolokwium łącznie.
 
W trakcie kolokwium możliwe jest poprawienie łącznej sumy punktów na kolokwia, czyli 20 pkt.
 
W trakcie kolokwium możliwe jest poprawienie łącznej sumy punktów na kolokwia, czyli 20 pkt.
  
<!--[https://drive.google.com/drive/folders/0B7k6Z_ViZid5ZXNac0swalRuMkk?usp=sharing Pliki związane z kolokwium ]-->
+
<!--[https://drive.google.com/drive/folders/0B7k6Z_ViZid5ZXNac0swalRuMkk?usp=sharing]-->
  
  
Linia 26: Linia 26:
 
Wymagane będzie wykonanie dwóch projektów indywidualnych. Jeden z nich będzie wymagany w połowie semestru, a drugi do końca semestru. Nie będzie możliwości oddawania projektów po zakończeniu zajęć semestru zimowego. Z każdego projektu będzie można uzyskać 10 punktów, z czego do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zdobycie łącznie 10 punktów z projektów (czyli 50%).
 
Wymagane będzie wykonanie dwóch projektów indywidualnych. Jeden z nich będzie wymagany w połowie semestru, a drugi do końca semestru. Nie będzie możliwości oddawania projektów po zakończeniu zajęć semestru zimowego. Z każdego projektu będzie można uzyskać 10 punktów, z czego do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zdobycie łącznie 10 punktów z projektów (czyli 50%).
  
# Pierwszy projekt [[STATLAB/Zadanie zaliczeniowe3|Analiza spektralna sygnału audio]] należy wykonać i oddać '''do 20 grudnia 2018'''. Za opóźnienia będą odejmowane 2pkt/tydzień
+
# Pierwszy projekt [[STATLAB/Zadanie zaliczeniowe3|Analiza spektralna sygnału audio]] należy wykonać i oddać '''do 20 grudnia 2019'''. Za opóźnienia będą odejmowane 2pkt/tydzień
  
# Drugi projekt: [[STATLAB/Zadanie_zaliczeniowe6| Detekcja wrzecion snu ]] należy oddać do końca ferii zimowych, czyli do 16 lutego.
+
# Drugi projekt: [[STATLAB/Zadanie_zaliczeniowe6| Detekcja wrzecion snu ]] należy oddać do 1 lutego 2020.
 
<!--
 
<!--
 
# Drugi projekt: [[STATLAB/Zadanie_zaliczeniowe5|Filtrowanie i przepróbkowanie sygnału]] należy oddać do końca zajęć dydaktycznych.
 
# Drugi projekt: [[STATLAB/Zadanie_zaliczeniowe5|Filtrowanie i przepróbkowanie sygnału]] należy oddać do końca zajęć dydaktycznych.

Wersja z 14:00, 28 wrz 2019

Analiza_sygnałów_-_ćwiczenia/Zasady zaliczenia

Zasady zaliczenia ćwiczeń z Analizy Sygnałów

Kolokwia

W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia. Z każdego z nich będzie można uzyskać 10 punktów, z czego do zaliczenia przedmiotu konieczne będzie zdobycie łącznie 10 punktów z kolokwiów (czyli 50%). Kolokwia będą wspólne dla wszystkich grup, będą się odbywać w następujących terminach:

 • Kolokwium I: 25 listopada 2019, 10:00-13:00, sale: 1.27, 1.28


 • Kolokwium II: 13 stycznia 2020, 10:00-13, sale: 1.27, 1.28


 • Kolokwium poprawkowe: 27 stycznia 2020, 10:00-13, sale: 1.27, 1.28

Wiedza wymagana dotyczy tego samego zakresu materiału, który obowiązywał na I i II kolokwium łącznie. W trakcie kolokwium możliwe jest poprawienie łącznej sumy punktów na kolokwia, czyli 20 pkt.Projekt

Wymagane będzie wykonanie dwóch projektów indywidualnych. Jeden z nich będzie wymagany w połowie semestru, a drugi do końca semestru. Nie będzie możliwości oddawania projektów po zakończeniu zajęć semestru zimowego. Z każdego projektu będzie można uzyskać 10 punktów, z czego do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zdobycie łącznie 10 punktów z projektów (czyli 50%).

 1. Pierwszy projekt Analiza spektralna sygnału audio należy wykonać i oddać do 20 grudnia 2019. Za opóźnienia będą odejmowane 2pkt/tydzień
 1. Drugi projekt: Detekcja wrzecion snu należy oddać do 1 lutego 2020.

Praca w domu

Do większości zajęć są przygotowane skrypty w jupyter-notebook. Zawierają one opisy teoretyczne i fragmenty kodu.

 • Zadaniem studentów będzie przeczytanie ze zrozumieniem skryptu oraz uzupełnienie kodów w zadaniach.
 • Wypełnione skrypty należy przesyłać przed zajęciami do prowadzącego ćwiczenia w danej grupie.
 • To co się liczy to próba samodzielnego rozwiązania zadania, lub sformułowanie konkretnego pytania na temat zadania, które jest niezrozumiałe w notebooku.
 • Rozwiązania i wątpliwości będą omawiane w trakcie zajęć.

Grupa Jarosława Żygierewicza wysyła notebooki na adres: jarekz@fuw.edu.pl


Skala ocen

Na podstawie łącznej liczby punktów (maksymalnie do zdobycia jest 40) zostanie obliczona ocena z ćwiczeń:

 1. [20–24) pkt: 3.0 (dst)
 2. [24–28) pkt: 3.5 (dst+)
 3. [28–32) pkt: 4.0 (db)
 4. [32–36) pkt: 4.5 (db+)
 5. [36–40] pkt: 5.0 (bdb)

Nieobecności

Dozwolone są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Materiały dostępne w czasie kolokwium

Jedynym materiałem dostępnym w trakcie trwania kolokwium jest oficjalna dokumentacja Python oraz kilka dodatkowych funkcji, które zostały udostępnione na oddzielnej stronie.


Analiza_sygnałów_-_ćwiczenia/Zasady zaliczenia