ZasadyZaliczenia

Z Brain-wiki

Analiza_sygnałów_-_ćwiczenia/Zasady zaliczenia

Zasady zaliczenia ćwiczeń z Analizy Sygnałów

Kolokwia

W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia. Z każdego z nich będzie można uzyskać 10 punktów, z czego do zaliczenia przedmiotu konieczne będzie zdobycie łącznie 10 punktów z kolokwiów (czyli 50%). Kolokwia będą wspólne dla wszystkich grup, będą się odbywać w następujących terminach:

 • Kolokwium I: 20 listopada 2017, 10:00-13:00, sale: 1.27, 1.28

Pliki związane z kolokwium

 • Kolokwium II: 29 stycznia 2018, 10:00-13, sale: 1.27, 1.28

notebooki i sygnały do kolokwium II

 • Kolokwium poprawkowe: 20 lutego 2018, 10:00-13, sale: 1.27, 1.28

Wiedza wymagana dotyczy tego samego zakresu materiału, który obowiązywał na I i II kolokwium łącznie. W trakcie kolokwium możliwe jest poprawienie łącznej sumy punktów na kolokwia, czyli 20 pkt.

Pliki związane z kolokwium


Projekt

Wymagane będzie wykonanie dwóch projektów indywidualnych. Jeden z nich będzie wymagany w połowie semestru, a drugi do końca semestru. Nie będzie możliwości oddawania projektów po zakończeniu zajęć semestru zimowego. Z każdego projektu będzie można uzyskać 10 punktów, z czego do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zdobycie łącznie 10 punktów z projektów (czyli 50%).

 1. Pierwszy projekt Analiza spektralna sygnału audio należy wykonać i oddać do 10 grudnia 2018. Za opóźnienia będą odejmowane 2pkt/tydzień
 1. Drugi projekt: Detekcja wrzecion snu należy oddać do końca ferii zimowych, czyli do 16 lutego.

Praca w domu

Do większości zajęć są przygotowane skrypty w jupyter-notebook. Zawierają one opisy teoretyczne i fragmenty kodu.

 • Zadaniem studentów będzie przeczytanie ze zrozumieniem skryptu oraz uzupełnienie kodów w zadaniach.
 • Wypełnione skrypty należy przesyłać przed zajęciami do prowadzącego ćwiczenia w danej grupie.
 • To co się liczy to próba samodzielnego rozwiązania zadania, lub sformułowanie konkretnego pytania na temat zadania, które jest niezrozumiałe w notebooku.
 • Rozwiązania i wątpliwości będą omawiane w trakcie zajęć.

Grupa Jarosława Żygierewicza wysyła notebooki na adres: jarekz@fuw.edu.pl

Grupa Jana Mąki wysyła notebooki na adres: jmaka@fuw.edu.pl

Skala ocen

Na podstawie łącznej liczby punktów (maksymalnie do zdobycia jest 40) zostanie obliczona ocena z ćwiczeń:

 1. [20–24) pkt: 3.0 (dst)
 2. [24–28) pkt: 3.5 (dst+)
 3. [28–32) pkt: 4.0 (db)
 4. [32–36) pkt: 4.5 (db+)
 5. [36–40] pkt: 5.0 (bdb)

Nieobecności

Dozwolone są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Materiały dostępne w czasie kolokwium

Jedynym materiałem dostępnym w trakcie trwania kolokwium jest oficjalna dokumentacja Python oraz kilka dodatkowych funkcji, które zostały udostępnione na oddzielnej stronie.


Analiza_sygnałów_-_ćwiczenia/Zasady zaliczenia