Z Brain-wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ramowy program wykładu z Biologii Komórki dla II roku Fizyki Medycznej i Neuroinformatyki

 1. Wstęp. Podstawowe pojęcia w biologii komórki
 2. Metody badania komórek
 3. Skład molekularny komórek
 4. Różnorodność kształtu i struktury: podobieństwa i różnice pomiędzy Prokaryota i Eukaryota
 5. Budowa i funkcje struktur wewnątrzkomórkowych
 6. Podstawowe procesy wewnątrzkomórkowe
 7. Wpływ czynników egzogennych na homeostazę komórki oraz nowotworzenie
 8. Komórki macierzyste

Literatura

 1. Alberts B., Bray D., Hopkin K. i wsp. Podstawy Biologii Komórki Tom I i II Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
 2. Kilarski W. Strukturalne Podstawy Biologii Komórki Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003
 3. Sawicki W. Histologia Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008

autor dr Magdalena Błaszak