"Programowanie z Pythonem3": Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 14: Linia 14:
 
* w sesji będzie kolokwium dodatkowe, dla chętnych; wynik z niego (maks. 15 punktów) zastępuje gorszy z wyników kolokwiów z semestru, o ile jest on niego lepszy
 
* w sesji będzie kolokwium dodatkowe, dla chętnych; wynik z niego (maks. 15 punktów) zastępuje gorszy z wyników kolokwiów z semestru, o ile jest on niego lepszy
 
* za "kartkówki" (co drugie zajęcia mniej więcej) można zdobyć maks. 10 punktów; kartkówka to proste zadanie, z rozwiązaniem mieszczącym się maksymalnie w 10-15 linijkach kodu, do wykonania w nie więcej niż 20 minut
 
* za "kartkówki" (co drugie zajęcia mniej więcej) można zdobyć maks. 10 punktów; kartkówka to proste zadanie, z rozwiązaniem mieszczącym się maksymalnie w 10-15 linijkach kodu, do wykonania w nie więcej niż 20 minut
* maksymalnie 10 punktów przydziela prowadzący za aktywność na ćwiczeniach
+
* maksymalnie 10 punktów przydziela prowadzący za zadania domowe i aktywność na ćwiczeniach
 
* zaliczenie ćwiczeń na pozytywną ocenę wymaga co najmniej 50% punktów (25 p.)
 
* zaliczenie ćwiczeń na pozytywną ocenę wymaga co najmniej 50% punktów (25 p.)
 
* ocena rośnie o pół stopnia z osiągnięciem progu każdych kolejnych 10%, tj. 5 punktów.
 
* ocena rośnie o pół stopnia z osiągnięciem progu każdych kolejnych 10%, tj. 5 punktów.

Wersja z 11:02, 27 wrz 2016

Semestr zimowy 2016/2017

W trakcie opracowania

Uwagi ogólne

W pracowniach OKWF zainstalowane są zarówno stara wersja Pythona (2.7), jak i aktualna (3.x). Aktualnie polecenie python uruchamia wersję 2.7; w celu uruchomienia wersji 3 należy pisać python3. Analogicznie, istnieją wywołania ipython3 oraz spyder3.

Zasady zaliczenia ćwiczeń w roku 2016/2017:

 • maksymalnie można zdobyć 50 punktów
 • w semestrze będą dwa kolokwia, w połowie i pod koniec; na każdym można zdobyć po 15 punktów
 • w sesji będzie kolokwium dodatkowe, dla chętnych; wynik z niego (maks. 15 punktów) zastępuje gorszy z wyników kolokwiów z semestru, o ile jest on niego lepszy
 • za "kartkówki" (co drugie zajęcia mniej więcej) można zdobyć maks. 10 punktów; kartkówka to proste zadanie, z rozwiązaniem mieszczącym się maksymalnie w 10-15 linijkach kodu, do wykonania w nie więcej niż 20 minut
 • maksymalnie 10 punktów przydziela prowadzący za zadania domowe i aktywność na ćwiczeniach
 • zaliczenie ćwiczeń na pozytywną ocenę wymaga co najmniej 50% punktów (25 p.)
 • ocena rośnie o pół stopnia z osiągnięciem progu każdych kolejnych 10%, tj. 5 punktów.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. Za każdą kolejną nieobecność nieusprawiedliwioną powyżej dwóch odejmujemy od wyniku 5 punktów.

Ocena końcowa z przedmiotu składa się z oceny z ćwiczeń, oraz z oceny z egzaminu testowego kończącego wykład, w proporcji 3:2 - z tym, że obie te oceny cząstkowe muszą być pozytywne aby ocena z całości była pozytywna.

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Pierwsze kroki
 3. Stałe i zmienne
 4. Instrukcja warunkowa
 5. Sekwencje i iteracja
 6. Funkcje
 7. Kolekcje
 8. Moduły i biblioteki
 9. Obsługa wejścia i wyjścia
 10. NumPy - rachunki numeryczne na tablicach liczb
 11. Matplotlib - wizualizacja danych

O skrypcie

Opracowane na nowo przez RobertJB, częściowo z wykorzystaniem poprzedniej wersji.