"Programowanie z Pythonem3": Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
(→‎Semestr zimowy 2019/2020: update zasad zaliczania dla 2020/21)
m (python logo)
Linia 1: Linia 1:
 +
[[Grafika:Python-logo.png]]
  
 
[[Category:Informatyka]]
 
[[Category:Informatyka]]

Wersja z 09:58, 13 maj 2021

Python-logo.png

Semestr zimowy 2020/2021

W trakcie opracowania

Uwagi ogólne

W pracowniach OKWF zainstalowane są zarówno stara wersja Pythona (2.7), jak i aktualna (3.x). Aktualnie polecenie python uruchamia wersję 2.7; w celu uruchomienia wersji 3 należy pisać python3. Analogicznie, istnieją wywołania ipython3 oraz spyder3.

Zasady zaliczenia ćwiczeń w roku 2020/2021:

 • maksymalnie można zdobyć 40 punktów
 • w semestrze będą dwa kolokwia, w połowie i pod koniec; na każdym można zdobyć po 15 punktów
 • w sesji będzie kolokwium dodatkowe, dla chętnych; wynik z niego (maks. 15 punktów) zastępuje gorszy z wyników kolokwiów z semestru, o ile jest on niego lepszy
 • maksymalnie 10 punktów przydziela prowadzący na podstawie zadań domowych i aktywności na ćwiczeniach
 • zaliczenie ćwiczeń na pozytywną ocenę wymaga co najmniej 50% punktów (20 p.)
 • ocena rośnie o pół stopnia z osiągnięciem progu każdych kolejnych 10%, tj. 4 punktów.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. Za każdą kolejną nieobecność nieusprawiedliwioną powyżej dwóch odejmujemy od wyniku 5 punktów.

Ocena końcowa z przedmiotu składa się z oceny z ćwiczeń, oraz z oceny z egzaminu testowego kończącego wykład, w proporcji 3:2 - z tym, że obie te oceny cząstkowe muszą być pozytywne aby ocena z całości była pozytywna.

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Pierwsze kroki
 3. Stałe i zmienne
 4. Instrukcja warunkowa
 5. Sekwencje i iteracja
 6. Funkcje
 7. Kolekcje
 8. Moduły i biblioteki
 9. Obsługa wejścia i wyjścia
 10. NumPy - rachunki numeryczne na tablicach liczb
 11. Matplotlib - wizualizacja danych
 12. Tematy dodatkowe - uzupełnienie
 13. Zasady dobrej praktyki

O skrypcie

Opracowane na nowo przez RobertJB, częściowo z wykorzystaniem poprzedniej wersji.