Ćwiczenia z elektrodynamiki dla neuroinformatyków: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
 
(Nie pokazano 12 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 7: Linia 7:
 
== Ogłoszenia bieżące 2019/20==
 
== Ogłoszenia bieżące 2019/20==
  
Wyniki kolokwium 1:<br>
+
Wyniki ćwiczeń oraz egzaminu poprawkowego:<br>
[[Grafika:Kolokwium1.jpg|450px]]<br>
+
[[Grafika:Kolokwium1_2_egz_p.jpg|700px]]<br>
  
 
<br>
 
<br>
Kolokwium 2 odbędzie się w dniu 20.01.2020 w godz. <font color=red>10-13:30</font> w sali 2.24 (Pasteura 5).
+
Część ustna egzaminu poprawkowego odbędzie się w dniu <b>21.02.2020</b> (piątek) o godzinie 11:00 w sali 4.59. <br>
 +
<!--
 +
Egzamin pisemny odbędzie się w dniu 29.01.2020 w godz. 10-14 w sali 1.03 (Pasteura 5).<br>
 +
<font color="red">UWAGA:</font> Wolno będzie mieć własnoręcznie napisaną kartkę ze wzorami, ale nie notatki z ćwiczeń.
  
<!--Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się w dniu <b>19.02.2019</b> w godzinach <b>10:00 - 14:00</b> w sali <b>2.12</b>.<br>
+
Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się w dniu <b>19.02.2019</b> w godzinach <b>10:00 - 14:00</b> w sali <b>2.12</b>.<br>
 
<br>
 
<br>
 
Egzamin ustny poprawkowy odbędzie się w dniu <b>20.02.2019</b> w godzinach <b>10:00 - 14:00</b> w sali <b>4.59</b>.<br>
 
Egzamin ustny poprawkowy odbędzie się w dniu <b>20.02.2019</b> w godzinach <b>10:00 - 14:00</b> w sali <b>4.59</b>.<br>
Linia 21: Linia 24:
 
:[[Elektrodynamika/Zadania domowe 1| Zadania domowe 1]]
 
:[[Elektrodynamika/Zadania domowe 1| Zadania domowe 1]]
  
Egzamin poprawkowy pisemny odbędzie się w dniu <b>20.02.2017</b> w godzinach <b>9:00 - 13:00</b> w sali <b>1.38</b>.
+
Egzamin poprawkowy pisemny odbędzie się w dniu <b>21.02.2017</b> (piątek) w godzinach <b>9:00 - 13:00</b> w sali <b>1.38</b>.
  
 
Terminy kolokwiów:
 
Terminy kolokwiów:

Aktualna wersja na dzień 16:07, 19 lut 2020Elektrodynamika dla neuroinformatyków - ćwiczenia

Ogłoszenia bieżące 2019/20

Wyniki ćwiczeń oraz egzaminu poprawkowego:
Kolokwium1 2 egz p.jpg


Część ustna egzaminu poprawkowego odbędzie się w dniu 21.02.2020 (piątek) o godzinie 11:00 w sali 4.59.

Termin zajęć

Wykłady odbywają się raz w tygodniu, w piątki, w godzinach 09:15 - 11:00. Sala 2.08, ul. Pasteura 5.
Ćwiczenia odbywają się raz w tygodniu, w piątki, w godzinach 11:15 - 13:00. Sala 1.37, ul. Pasteura 5.

Kontakt z prowadzącym

Wykłady prowadzi dr hab. Maciej Kamiński, pokój 4.69, ul. Pasteura 5.
Ćwiczenia prowadzi prof. dr hab. Marek Trippenbach, pokój 5.33, ul. Pasteura 5.


Preferowany sposób kontaktu - e-mail: Marek.Trippenbach@fuw.edu.pl

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia zostaną zaliczone osobom, które spełnią dwa niezwykle proste warunki:

 • Posiadanie maksymalnie dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach,
 • Posiadanie sumy punktów z dwóch kolokwiów nie mniejszej niż połowa punktów możliwych do zdobycia.


 • Osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń dopuszczone zostaną do egzaminu pisemnego, a następnie ustnego (niezależnie od wyniku z części pisemnej).
 • Osoby nie mające tego szczęścia, muszą podejść do egzaminu pisemnego i uzyskać z niego przynajmniej połowę możliwych do zdobycia punktów. Jeśli tak się stanie, to zostaną one dopuszczone do części ustnej egzaminu, w przeciwnym wypadku pozostaje sesja poprawkowa.


 • Kilku osobom posiadającym nadzwyczajnie dobre wyniki z kolokwiów oraz egzaminu pisemnego mogą zostać zaproponowane oceny końcowe. Możliwe jest oczywiście wzgardzenie takim podarkiem i próba podwyższenia zaproponowanej oceny poprzez egzamin ustny, co gorąco poleca prowadzący. Niestety, jak to w życiu bywa, może się również zdarzyć obniżenie oceny, a w skrajnych wypadkach skierowanie na egzamin w sesji poprawkowej.

Zadania ćwiczeniowe

Seria 0
Seria 1
Seria 2
Seria 3
Seria 4
Seria 5

Wyniki kolokwiów i egzaminu

Zagadnienia na egzamin ustny

Poniżej znajduje się lista zagadnień na egzamin ustny. Proszę zwrócić uwagę, że NIE jest to zbiór pytań, z którego będzie następowało losowanie.

 • Równania Maxwella w próżni. Postać różniczkowa i całkowa w przypadku stacjonarnym. Zasada zachowania ładunku elektrycznego.
 • Opis potencjału pola elektrycznego [math]\vec{E}[/math] oraz magnetycznego [math]\vec{H}[/math]. Równania na potencjały.
 • Cechowanie potencjałów. Wybór punktu odniesienia.
 • Rozwinięcie multipolowe potencjału elektrycznego i magnetycznego. Moment monopolowy, dipolowy, kwadrupolowy. Zależność od wyboru układu odniesienia.
 • Równania Maxwella w materii. Równania materiałowe, podstawowe zależności dla typowych substancji. Opis potencjalny w jednorodnych, izotropowych dielektrykach.
 • Warunki graniczne dla pola elektrycznego i magnetycznego na styku ośrodków. Warunki zszycia dla potencjału elektrycznego.
 • Równania Poissona i Laplace'a. Zagadnienie Dirichleta i Neumanna (opis założeń i warunków brzegowych). Funkcja Greena - rozwiązanie dla całej przestrzeni. Rozwiązanie równania ΔF = 0. Metoda separacji zmiennych.
 • Zasada zachowania energii dla pola elektromagnetycznego. Wektor Poyntinga, gęstość energii w próżni i w materii. Energia pola elektrostatycznego i magnetostatycznego.
 • Prądy stałe. Analogia z elektrostatyką dielektryków.
 • Własności fali elektromagnetycznej (płaskiej, monochromatycznej) w ośrodku jednorodnym przezroczystym bez źródeł - kierunki [math]\vec{E}[/math] oraz [math]\vec{B}[/math], zależności między T, λ, ω, k, u. Polaryzacja liniowa, kołowa, eliptyczna. Natężenie fali, wektor Poyntinga.
 • Fala elektromagnetyczna w izotropowym przewodniku - własności ogólne, różnice względem fali w dielektryku.
 • Zagadnienie Cauchy-Dirichleta. Opóźniona funkcja Greena.
 • Potencjały opóźnione [math]V(\vec{r} , t)[/math], [math]\vec{A}(\vec{r} , t)[/math]. Równania Jefimienki - istota równań, różnice względem przypadku stacjonarnego pól [math]\vec{E}[/math] i [math]\vec{B}[/math].
 • Potencjały Liénarda-Wiecherta — postać potencjałów, istota.
 • Elementy składowe pola [math]\vec{E}[/math] ładunku poruszającego się. Rozkład kątowy promieniowania poruszającego się ładunku punktowego.
 • Pojęcie dipola prądowego, źródeł prądowych w przewodniku objętościowym. Prądy pierwotne i objętościowe (wtórne). Rodzaje źródeł prądowych w opisie zjawisk elektrycznych w układzie nerwowym.
 • Potencjał warstwy dipolowej. Zastosowanie zasady kąta bryłowego do opisu potencjałów od komórek nerwowych.
 • Różnice między EEG i MEG.
 • Problem odwrotny w EEG i MEG — metodologia, jednoznaczność rozwiązania.
 • Pojęcie „lead field” i praktyczne zastosowanie tego pojęcia do rozwiązania problemu wprost oraz problemu odwrotnego.