Metody Biofizyki Molekularnej - ćwiczenia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
(Utworzono nową stronę "#Ćwiczenie 2 — Spektroskopia podczerwieni (dr Beata Wielgus-Kutrowska) #*Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB2|Badanie tworzenia wiązań wodorowych w wybranych czą...")
 
 
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
#Ćwiczenie 2 — Spektroskopia podczerwieni (dr Beata Wielgus-Kutrowska)
+
[[Category:Biologia]]
#*[[Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB2|Badanie tworzenia wiązań wodorowych w wybranych cząsteczkach chemicznych ]]
+
#[[Podstawy_fizyczne_metod_biofizyki_molekularnej|Podstawy fizyczne metod biofizyki molekularnej]]
#*[[Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB2a|Identyfikacja i ocena stężenia wybranych związków organicznych na podstawie widm w podczerwieni.]]
+
#[[Chromatografia_elektroforeza|Chromatografia i elektroforeza]]
#Ćwiczenie 3 — Mikroskopia konfokalna — zastosowanie w badaniach układów biologicznych na przykładzie chloroplastów (dr hab. Borys Kierdaszuk)
+
#[[Metody_hydrodynamiczne|Metody hydrodynamiczne]]
#*[[Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB3|Wyznaczenie struktury chloroplastów w warunkach naturalnych przy 6 mM stężeniu jonów magnezu (Mg<sup>2+</sup>)]]
+
#[[Spektrometria_mas|Spektrometria mas]]
#*[[Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB3a|Wyznaczenie struktury chloroplastów w warunkach w nieobecności jonów magnezu (Mg<sup>2+</sup>)]]
+
#[[Rentgenografia|Rentgenografia]]
#Ćwiczenie 4
+
#[[Kalorymetria|Kalorymetria]]
#*[[Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB4|Badanie kompleksowania jonów wapnia z EDTA metodą izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego]] (dr Beata Wielgus-Kutrowska)
+
 
#*[[Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB4d|Denaturacja albuminy z krwi wołu pod wpływem chlorowodorku guanidyny  &mdash; pomiary fluorescencyjne]] (dr Anna Modrak-Wójcik)
+
(autor dr Anna Modrak-Wójcik)
#[[Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB5|Ćwiczenie 5 &mdash; Ultrawirowanie analityczne &mdash; wyznaczanie współczynnika sedymentacji albuminy z krwi wołu (BSA)]] (dr Anna Modrak-Wójcik)
+
 
#Ćwiczenie 8 &mdash; Spektroskopia 1H NMR &mdash; asocjacja między zasadą modyfikowaną a zasadami potencjalnie komplementarnymi na przykładzie N<sup>6</sup>-metoksyadeniny (dr hab. Borys Kierdaszuk)
+
<!--[[Metody_biofizyki_molekularnej_Ćwiczenia_Wersja_druk|Wersja do druku]]-->
#*[[Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB8|Wyznaczenie selektywnej asocjacji i stałej asocjacji dla kompleksu z cytydyną]]
 
#*[[Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB8a|Wyznaczenie selektywnej asocjacji i stałej asocjacji dla kompleksu z urydyną]]
 
#[[Pracownia_Podstaw_Biofizyki/PPB10|Ćwiczenie 10 &mdash; Czytnik mikropłytek &mdash; pomiary absorpcji i fluorescencji tryptofanu]] (dr Anna Modrak-Wójcik)
 
Autorzy: dr Beata Wielgus-Kutrowska, dr Anna Modrak-Wójcik, dr hab. Borys Kierdaszuk
 

Aktualna wersja na dzień 13:18, 24 paź 2015