Dla studentów Wydziału Biologii

Z Brain-wiki


Ćwiczenia dla studentów Biologii

Cel

Zapoznanie studentów pierwszego roku z podstawowymi narzędziami, z których będą musieli korzystać w toku studiów: pakiet biurowy (edytor, arkusz kalkulacyjny i program do prezentacji), poczta elektroniczna (WebMail i POP3) oraz bierne i czynne korzystanie z WWW -- w tym samodzielne stworzenie własnej strony WWW i samodzielne umieszczenie jej na dowolnym serwerze. Jak widać, jest to wyrównanie do poziomu dobrze prowadzonych zajęć z Technologii Informacyjnych w gimnazjum.

Informacje techniczne

Komputery pracują pod kontrolą systemu GNU/Linux w instalacji sieciowej, więc niektóre rzeczy mogą działać wolniej niż w "normalnej" instalacji na dysku lokalnym. Ćwiczenia oparte są w całości na wolnym (jak w słowie "wolność") oprogramowaniu, tj. każdy z programów używanych na ćwiczeniach studenci mogą legalnie i darmowo zainstalować np. na swoich komputerach domowych. Konta dla studentów zapisanych w USOS zostały utworzone przed rozpoczęciem semestru, asystenci mają listę loginów i haseł. Pakietem wykorzystywanym jako przykład oprogramowania biurowego jest OpenOffice.org, do edycji stron HTML używany jest program seamonkey (być może również Kompozer), dostępne są również przeglądarka Firefox i klient pocztowy Thunderbird.

Materiały 2010

 1. Edytor tekstów
 2. Arkusz kalkulacyjny
 3. Impress
 4. Poczta + Wiki
 5. Html
 6. Shell

Program ćwiczeń

 1. Zapoznanie ze środowiskiem graficznym KDE w GNU/Linux, edytor tekstów: śledzenie zmian, aut. generacja spisu treści i przypisów, eksport do PDF. Kompatybilność z MS Word: wysłanie plików DOC i PDF 'do domu'.
 2. Arkusz kalkulacyjny: podstawy, np. rachunek z VAT i wykres funkcji, bezwględne adresy komórek, import danych z pliku tekstowego.
 3. Program do prezentacji komputerowych.
 4. Konto poczty elektronicznej. Korzystanie z darmowych kont -- WebMail i konfiguracja POP3/IMAP.
 5. Stworzenie własnej strony WWW na dysku (Kompozer lub Seamonkey) i samodzielne umieszczenie na dowolnym darmowym serwerze.
 6. inne fajne rzeczy

Przykładowe programy ćwiczeń

 • Logujemy się w GNU/Linuksie. Ogólne zasady obsługi GUI - myszka, menu systemowe, ikonki. Odnajdujemy przeglądarkę, wpisujemy pierwszy adres. Zakładamy konto pocztowe na darmowym serwerze (jeśli jeszcze ktoś nie ma :-) ). Odnajdujemy edytor tekstów (OOffice)
 • Napisany poprzednio tekst (np. CV, według wzoru znalezionego na WWW, lub dowolny inny) uzupełniamy o proste elementy formatowania: wyrównanie do prawej/lewej, wytłuszczenia i przede wszystkim tabelki, w tym tabelki o niewidocznych ramkach. Tłumaczymy kiedy, jak i dlaczego należy je stosować zamiast "dopełniania spacjami". Wstawiamy dowolny obrazek z WWW. Eksport jako PDF, wskazanie niezmienności formatowania w PDF w przeciwieństwie do edytora. Automatyczna generacja spisu treści i zapis zmian.
 • Program do prezentacji (OO Impress). Prosta prezentacja 3-4 slajdy, podstawowe elementy, czytelność, włączanie obrazków i tekstów z WWW. Zapisujemy w formacie *.ppt, wysyłamy pocztą na swoje konto jako załącznik. Dyskusja "co może nie działać" przy zmianie formatów/systemów.
 • Arkusz kalkulacyjny (OO Calc): przypomnienie ogólnej idei, wprowadzanie prostych formuł (na przykład rachunek z VAT -- mnożenie, sumowanie, ew. funkcja IF do obliczenia zniżki powyżej danej kwoty). Adresy względne i bezwzględne. Wykres dowolnej funkcji. Zapis w formacie *.xls i przeniesienie arkusza pod MS Windows (czyli wysłanie jako załącznik w liście do siebie, odczytanie w domu, wysłanie wersji zapisanej pod MS Windows i odczytanie pod Linuksem na następnych zajęciach).
 • Konfiguracja poczty przez POP3 (pamiętamy o pozostawieniu wiadomości na serwerze, oraz o wymogu wysyłania poczty z FUW przez serwer FUW) -- na koncie w Linuksie i/lub ew. na telefonie komórkowycm tych studentów, którzy mają telefon z GPRS z klientem poczty.
 • Tworzymy stronę WWW na darmowym serwerze -- prosta wizytówka i/lub eksport do HTML stworzonej uprzednio prezentacji. Umieszczenie na serwerze WWW plików z dysku.
 • Sprawdzenie samodzielności w modyfikacji strony umieszczonej w Internecie. Sprawdzenie opanowania umiejętności podstawowych, uzupełnienia. Wystawienie ocen/zaliczenie.

Warunki zaliczenia

 • Własna strona WWW umieszczona samodzielnie na dowolnym darmowym serwerze. Może być tworzona w dowolnym programie, ale wskazane jest choćby ogólne zrozumienie elementów kodu HTML w niej zawartych.
 • Podstawowa umiejętność korzystania z wprowadzanych na Ćwiczeniach programów i poczty elektronicznej.
 • Zrozumienie tematów omawianych na Wykładzie.