"Programowanie z Pythonem"

Z Brain-wiki

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

 • w połowie semestru będzie kolokwium polegające na napisaniu krótkich programów
 • Począwszy od zajęć dotyczących wykonywania warunkowego kodu przewidujemy przeprowadzanie krótkich "kartkówek" polegających na napisaniu krótkich fragmentów kodu, wymagających opanowania materiału z poprzednich zajęć.


Zadania powtórzeniowe do I kolokwium


 1. Wprowadzenie
 2. Pierwsze kroki
 3. Stałe i zmienne
 4. Wykonanie warunkowe
 5. Pętle
 6. Funkcje
 7. Moduły
 8. Struktury danych — sekwencje
 9. Struktury danych — słowniki i zbiory
 10. Biblioteka numeryczna numpy
 11. Biblioteka graficzna matplotlib
 12. Obsługa wejścia i wyjścia
 13. Wyjątki
 14. Wybrane zagadnienia numeryczne
 15. Zadania dodatkowe

O skrypcie

Podręcznik „Programowanie z Pythonem“ powstał na podstawie:


Nowe rozdziały i wiele poprawek zostały napisane przez Jarosława Żygierewicza, Maćka Kamińskiego, Zbyszka J-Szmeka.

Dodatkowo wykorzystane materiały:

Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska.