Ochrona radiologiczna

Z Brain-wiki
Wersja z dnia 16:45, 4 cze 2015 autorstwa SuperAdmin (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Ochrona radiologiczna, zgodnie z definicją znajdującą się w ustawie Prawo atomowe (tekst jednolity z 14 lutego 2007 r., Dz. U. Nr 42, poz. 276, z późniejszymi zmianami), obejmuje zespół czynności zmierzających do zapobiegania narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a w przypadku braku możliwości zapobieżenia takim sytuacjom - ograniczenie ich skutków do poziomu tak niskiego, jak tylko jest to rozsądnie osiągalne, przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych. Osobną kategorię ochrony radiologicznej stanowi ochrona radiologiczna pacjenta, która zgodnie z definicją znajdującą się w Prawie atomowym, obejmuje zespół czynności i ograniczeń zmierzających do zminimalizowania narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące, które nie będzie nadmiernie utrudniało lub uniemożliwiało uzyskania pożądanych i uzasadnionych informacji diagnostycznych lub efektów leczniczych.[1]

 1. Podstawowe wiadomości o promieniowaniu jonizującym
 2. Promieniowanie naturalne
 3. Zastosowanie promieniowania
 4. Podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego
 5. Przyrządy dozymetryczne
 6. Biologiczne skutki promieniowania jonizującego
 7. Podstawowe zasady ochrony radiologicznej
 8. Dokumenty międzynarodowe i zalecenia organizacji międzynarodowych
 9. Akty prawne obowiązujące w Polsce
 10. Zezwolenia
 11. Stanowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia BJiOR
 12. Organizacja ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej
 13. Dawki graniczne
 14. Tereny nadzorowane i kontrolowane
 15. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych
 16. Stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych
 17. Obiekty
 18. Źródła promieniowania jonizującego
 19. Wymagania techniczne dla pracowni
 20. Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 21. Dokumentacja w jednostce organizacyjnej
 22. Kontrola narażenia na promieniowanie jonizujące
 23. Odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe
 24. Zasady transportu materiałów promieniotwórczych
 25. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

autor: dr inż. Jakub Ośko