TI/Pracownia wykorzystania zasobów internetowych

Z Brain-wiki

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z ogólnodostępnymi zasobami sieci Internet oraz zasobami bibliotek wirtualnych, związanymi z biofizyką molekularną, genetyką, farmakologią i medycyną. Uczestnicy w sposób praktyczny będą mogli wykorzystać Internet do poszukiwania i analizowania informacji naukowych.

  1. Bazy bibliograficzne — wstęp
  2. Pubmed
  3. Biologiczne bazy danych — wstęp
  4. Bazy sekwencji białkowych — UNIPROT
  5. Bazy sekwencji nuklotydowych — GENBANK
  6. Bazy miejsc funkcyjnych, motywów, domen i rodzin białkowych
  7. Bazy struktur molekularnych — Protein Data Bank (PDB)
  8. PYMOL — program do wizualizacji strukutr molekularnych
  9. QTIPLOT — program do analizy i wizualizacji danych

(autor dr Anna Modrak-Wójcik)