Analiza sygnałów - wykład: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 4: Linia 4:
 
# [[wstep | Wstęp]]
 
# [[wstep | Wstęp]]
 
# Klasyczna analiza sygnałów -- zob. też http:/durka.info/ksiazki/as/as_klasyczna.pdf
 
# Klasyczna analiza sygnałów -- zob. też http:/durka.info/ksiazki/as/as_klasyczna.pdf
##[[Systemy liniowe niezmiennicze w czasie (LTI)|Systemy liniowe niezmiennicze w czasie]]
 
 
##[[Szereg Fouriera|Szereg Fouriera]]
 
##[[Szereg Fouriera|Szereg Fouriera]]
 
##[[Przekształcenie Fouriera|Przekształcenie Fouriera]]
 
##[[Przekształcenie Fouriera|Przekształcenie Fouriera]]
 +
##[[Systemy liniowe niezmiennicze w czasie (LTI)|Systemy liniowe niezmiennicze w czasie]]
 
##[[Twierdzenia o splocie i o próbkowaniu (aliasing)|Twierdzenie o splocie]]
 
##[[Twierdzenia o splocie i o próbkowaniu (aliasing)|Twierdzenie o splocie]]
 
##[[Aliasing|Aliasing]]
 
##[[Aliasing|Aliasing]]

Wersja z 15:43, 1 paź 2015

Analiza Sygnałów

 1. Wstęp
 2. Klasyczna analiza sygnałów -- zob. też http:/durka.info/ksiazki/as/as_klasyczna.pdf
  1. Szereg Fouriera
  2. Przekształcenie Fouriera
  3. Systemy liniowe niezmiennicze w czasie
  4. Twierdzenie o splocie
  5. Aliasing
  6. Twierdzenie o próbkowaniu
  7. Funkcja systemu
  8. Model autoregresyjny
  9. Twierdzenie Wienera-Chinczyna
 3. Pomiędzy czasem a częstością
  1. Zasada nieoznaczoności
  2. Transformata Wignera
  3. Spektrogram — oknowana transformata Fouriera
  4. Falki
  5. Reprezentacje czas-częstość
  6. Przybliżenia adaptacyjne i algorytm matching pursuit
 4. Analiza sygnałów wielozmiennych
 5. Ciekawostki
  1. Sztuczne sieci neuronowe
  2. Algorytmy Genetyczne
 6. Slajdy z wykładów 2014/15

Omawiane na wykładzie i ćwiczeniach narzędzie do eksperymentowania z metodami analizy sygnałów można ściągnąć stąd: http://www.fuw.edu.pl/~durka/svarog-1.0.10.zip


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka. Podręcznik powstał częściowo w oparciu o skrypty udostępniane wcześniej na stronach http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/as i książkę MP an unification in EEG analysis