Analiza sygnałów - wykład: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 3: Linia 3:
  
 
# [[wstep | Wstęp]]
 
# [[wstep | Wstęp]]
# Klasyczna analiza sygnałów -- zob. też http:/durka.info/ksiazki/as/as_klasyczna.pdf
+
 
##[[Szereg Fouriera|Szereg Fouriera]]
+
Klasyczna analiza sygnałów -- zob. też http:/durka.info/ksiazki/as/as_klasyczna.pdf
##[[Przekształcenie Fouriera|Przekształcenie Fouriera]]
+
 
##[[Systemy liniowe niezmiennicze w czasie (LTI)|Systemy liniowe niezmiennicze w czasie]]
+
#[[Szereg Fouriera|Szereg Fouriera]]
##[[Twierdzenia o splocie i o próbkowaniu (aliasing)|Twierdzenie o splocie]]
+
#[[Przekształcenie Fouriera|Przekształcenie Fouriera]]
##[[Aliasing|Aliasing]]
+
#[[Systemy liniowe niezmiennicze w czasie (LTI)|Systemy liniowe niezmiennicze w czasie]]
##[[Twierdzenie o próbkowaniu|Twierdzenie o próbkowaniu]]
+
#[[Twierdzenia o splocie i o próbkowaniu (aliasing)|Twierdzenie o splocie]]
##[[Funkcja_systemu|Funkcja systemu]]
+
#[[Aliasing|Aliasing]]
##[[Model autoregresyjny (AR)|Model autoregresyjny]]
+
#[[Twierdzenie o próbkowaniu|Twierdzenie o próbkowaniu]]
##[[Twierdzenie Wienera-Chinczyna|Twierdzenie Wienera-Chinczyna]]
+
#[[Funkcja_systemu|Funkcja systemu]]
 +
#[[Model autoregresyjny (AR)|Model autoregresyjny]]
 +
#[[Twierdzenie Wienera-Chinczyna|Twierdzenie Wienera-Chinczyna]]
 
<!-- ##[[Procesy_stochastyczne|Procesy stochastyczne]] -->
 
<!-- ##[[Procesy_stochastyczne|Procesy stochastyczne]] -->
# Pomiędzy czasem a częstością
+
Pomiędzy czasem a częstością
## [[Zasada nieoznaczoności|Zasada nieoznaczoności]]
+
# [[Zasada nieoznaczoności|Zasada nieoznaczoności]]
## [[Transformata Wignera|Transformata Wignera]]
+
# [[Transformata Wignera|Transformata Wignera]]
## [[Spektrogram|Spektrogram — oknowana transformata Fouriera]]
+
# [[Spektrogram|Spektrogram — oknowana transformata Fouriera]]
## [[Falki (wavelets)|Falki]]
+
# [[Falki (wavelets)|Falki]]
## [[Reprezentacje czas-częstość|Reprezentacje czas-częstość]]
+
# [[Reprezentacje czas-częstość|Reprezentacje czas-częstość]]
## [[Reprezentacje przybliżone | Przybliżenia adaptacyjne i algorytm matching pursuit]]
+
# [[Reprezentacje przybliżone | Przybliżenia adaptacyjne i algorytm matching pursuit]]
 +
Inne
 
#[[Analiza sygnałów wielowymiarowych|Analiza sygnałów wielozmiennych]]
 
#[[Analiza sygnałów wielowymiarowych|Analiza sygnałów wielozmiennych]]
# Ciekawostki
+
 
##[[Sztuczne sieci neuronowe (ANN )|Sztuczne sieci neuronowe]]
+
Ciekawostki
##[[Algorytmy Genetyczne|Algorytmy Genetyczne]]
+
#[[Sztuczne sieci neuronowe (ANN )|Sztuczne sieci neuronowe]]
 +
#[[Algorytmy Genetyczne|Algorytmy Genetyczne]]
 
<!-- # [[appendix | Dodatek ]]-->
 
<!-- # [[appendix | Dodatek ]]-->
# [http://www.dropbox.com/sh/7b0jzdx7hbv0z13/AAD8KKySea36vGcpZYe1uSeya?dl=0 Slajdy z wykładów 2014/15]
+
 
 +
[http://www.dropbox.com/sh/7b0jzdx7hbv0z13/AAD8KKySea36vGcpZYe1uSeya?dl=0 Slajdy z wykładów 2014/15]
  
 
----
 
----

Wersja z 19:48, 8 paź 2015

Analiza Sygnałów

 1. Wstęp

Klasyczna analiza sygnałów -- zob. też http:/durka.info/ksiazki/as/as_klasyczna.pdf

 1. Szereg Fouriera
 2. Przekształcenie Fouriera
 3. Systemy liniowe niezmiennicze w czasie
 4. Twierdzenie o splocie
 5. Aliasing
 6. Twierdzenie o próbkowaniu
 7. Funkcja systemu
 8. Model autoregresyjny
 9. Twierdzenie Wienera-Chinczyna

Pomiędzy czasem a częstością

 1. Zasada nieoznaczoności
 2. Transformata Wignera
 3. Spektrogram — oknowana transformata Fouriera
 4. Falki
 5. Reprezentacje czas-częstość
 6. Przybliżenia adaptacyjne i algorytm matching pursuit

Inne

 1. Analiza sygnałów wielozmiennych

Ciekawostki

 1. Sztuczne sieci neuronowe
 2. Algorytmy Genetyczne

Slajdy z wykładów 2014/15


Omawiane na wykładzie i ćwiczeniach narzędzie do eksperymentowania z metodami analizy sygnałów można ściągnąć stąd: http://www.fuw.edu.pl/~durka/svarog-1.0.10.zip


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka. Podręcznik powstał częściowo w oparciu o skrypty udostępniane wcześniej na stronach http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/as i książkę MP an unification in EEG analysis