Analiza sygnałów - wykład

Z Brain-wiki

CZĘŚCIOWE WYNIKI egzaminu 2016

jeszcze bez pytań otwartych

indeks	test/34	test%	otw	akt.wyk	oc.wyk	cwiczenia
358256	10	29,4%				4
347479	17	50,0%				3
347447		0,0%				
345752	29	85,3%		+		5
324483	27	79,4%				5
341887		0,0%				
363547	10	29,4%				
219768	30	88,2%				5
361949	14	41,2%				
335477	22	64,7%				sesja poprawkowa
358273	22	64,7%				4,5
358260	15	44,1%		+		sesja poprawkowa
322241	30	88,2%		+		5
358262	19	55,9%				
359079		0,0%		+		
347458		0,0%				
358264	15	44,1%				4
332803	16	47,1%				5
361873		0,0%				
332484	33	97,1%		+		5
363557	28	82,4%				3,5
332461	25	73,5%				
347114	13	38,2%				
367504	21	61,8%				4,5
335315	28	82,4%				4
347464	24	70,6%				
358266	16	47,1%				
358267	15	44,1%				sesja poprawkowa
363600	21	61,8%				
293509	20	58,8%				
335743	24	70,6%				
347496		0,0%				niezaliczone
363565	16	47,1%				sesja poprawkowa

Analiza Sygnałów

 1. Wstęp

Klasyczna analiza sygnałów -- zob. też http://durka.info/ksiazki/as/as_klasyczna.pdf

 1. Szereg Fouriera
 2. Przekształcenie Fouriera
 3. Systemy liniowe niezmiennicze w czasie
 4. Twierdzenie o splocie
 5. Twierdzenie Wienera-Chinczyna
 6. Aliasing
 7. Twierdzenie o próbkowaniu
 8. Funkcja systemu
 9. Model autoregresyjny

Pomiędzy czasem a częstością

 1. Zasada nieoznaczoności
 2. Transformata Wignera
 3. Spektrogram — oknowana transformata Fouriera
 4. Falki
 5. Reprezentacje czas-częstość
 6. Przybliżenia adaptacyjne i algorytm matching pursuit

Inne

 1. EEG
 2. BCI
 3. Analiza sygnałów wielozmiennych slajdy
 4. Sztuczne sieci neuronowe
 5. Algorytmy Genetyczne

Slajdy z wykładów 2014/15


Zapraszamy do korzystania z aktualnej wersji omawianego na wykładzie i ćwiczeniach narzędzia do eksperymentowania z metodami analizy sygnałów -- programu SVAROG. Instrukcja pobrania i uruchamiania jest w materiałach do ćwiczeń


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka. Podręcznik powstał częściowo w oparciu o skrypty udostępniane wcześniej na stronach http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/as i książkę MP an unification in EEG analysis