Analiza sygnałów - wykład

Z Brain-wiki


WYNIKI egzaminu i ćwiczeń 2016

indeks	ocena	test/34	otw/20	akt	wyk%	OC.WYK	OC.ĆW
358256		10	9		35,2	2,0	4
347479		17	6		42,6	2,0	3
347447					0,0		
345752	5,0	29	20	2	94,4	5,0	5
324483	5,0	27	20		87,0	4,5	5
341887					0,0		niezaliczone
363547		10	0		18,5	2,0	3
219768	5,0	30	20		92,6	5,0	5
361949		14	0		25,9	2,0	
335477		22	6,5		52,8	2,0	sesja poprawkowa
358273		22	7		53,7	2,0	4,5
358260		15	9	2	48,1	2,0	sesja poprawkowa
322241	5,0	30	20	2	96,3	5,0	5
358262	3,5	19	10,5	1	56,5	3,0	3,5
359079					0,0		
347458					0,0		
358264		15	10		46,3	2,0	4,5
332803		16	4		37,0	2,0	5
361873					0,0		
332484	5!	33	20	1	100,0	5,0	5
363557	4,0	28	16,5		82,4	4,0	3,5
332461	4,0	25	9,5		63,9	3,0	5
347114		13	6,5		36,1	2,0	
367504	4,0	21	12		61,1	3,0	4,5
335315	4,5	28	19		87,0	4,5	4
347464	4,0	24	13		68,5	3,0	4,5
358266		16	12,5		52,8	2,0	3,5
358267		15	1,5		30,6	2,0	sesja poprawkowa
363600		21	6		50,0	2,0	4,5
293509	4,0	20	16,5		67,6	3,0	5
335743	3,5	24	12		66,7	3,0	4
347496					0,0		niezaliczone
363565		16	10		48,1	2,0	sesja poprawkowa


Analiza Sygnałów

 1. Wstęp

Klasyczna analiza sygnałów -- zob. też http://durka.info/ksiazki/as/as_klasyczna.pdf

 1. Szereg Fouriera
 2. Przekształcenie Fouriera
 3. Systemy liniowe niezmiennicze w czasie
 4. Twierdzenie o splocie
 5. Twierdzenie Wienera-Chinczyna
 6. Aliasing
 7. Twierdzenie o próbkowaniu
 8. Funkcja systemu
 9. Model autoregresyjny

Pomiędzy czasem a częstością

 1. Zasada nieoznaczoności
 2. Transformata Wignera
 3. Spektrogram — oknowana transformata Fouriera
 4. Falki
 5. Reprezentacje czas-częstość
 6. Przybliżenia adaptacyjne i algorytm matching pursuit

Inne

 1. EEG
 2. BCI
 3. Analiza sygnałów wielozmiennych slajdy
 4. Sztuczne sieci neuronowe
 5. Algorytmy Genetyczne

Slajdy z wykładów 2014/15


Zapraszamy do korzystania z aktualnej wersji omawianego na wykładzie i ćwiczeniach narzędzia do eksperymentowania z metodami analizy sygnałów -- programu SVAROG. Instrukcja pobrania i uruchamiania jest w materiałach do ćwiczeń


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka. Podręcznik powstał częściowo w oparciu o skrypty udostępniane wcześniej na stronach http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/as i książkę MP an unification in EEG analysis