Wnioskowanie Statystyczne - wykład: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 78: Linia 78:
  
  
 +
<!--
 
==wyniki I termin 2017.06==
 
==wyniki I termin 2017.06==
 
Wynik egzaminu pisemnego 2,5 == 3- oznacza, że końcowa nie może być wyższa niż 3. Ocena końcowa w niektórych przypadkach uwzględnia dodatkowe punkty za aktywność na wykładzie lub ujemne punkty za wyjątkowo bzdurne formulacje CTG na egzaminie pisemnym.
 
Wynik egzaminu pisemnego 2,5 == 3- oznacza, że końcowa nie może być wyższa niż 3. Ocena końcowa w niektórych przypadkach uwzględnia dodatkowe punkty za aktywność na wykładzie lub ujemne punkty za wyjątkowo bzdurne formulacje CTG na egzaminie pisemnym.
Linia 130: Linia 131:
 
</pre>
 
</pre>
  
<!--
+
 
  
 
==wyniki egzaminu w terminie zerowym 2016.06.10 i niekóre punkty z ćwiczeń==
 
==wyniki egzaminu w terminie zerowym 2016.06.10 i niekóre punkty z ćwiczeń==

Wersja z 13:09, 23 sty 2018


Wnioskowanie statystyczne (wykład)

  1. Rozkłady gęstości prawdopodobieństwa
  2. Wariancja, mediana...
  3. Przykładowe rozkłady
  1. Centralne Twierdzenie Graniczne
  1. Wstęp
  2. Teoria klasyczna
  3. Statystyki i estymatory
  1. Weryfikacja hipotez statystycznych
  1. Test t Studenta
  1. Test [math]\chi^2[/math]
  2. Monte Carlo
  1. Testy nieparametryczne
  2. Test serii
  3. Test Wilcoxona-Manna-Whitneya
  1. Testy permutacyjne
  2. Bootstrap
  1. Metoda największej wiarygodności
  2. Regresja liniowa
  1. Problem porównań wielokrotnych -- miejskie legendy i przepowiednie
  1. Analiza wariancji
  1. Twierdzenie Bayesa
  2. Prawdopodobieństwo
  1. Elementy statystyki wielowymiarowej
  1. Sztuczne sieci neuronowe
  2. Algorytmy Genetyczne


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka.

zasady zaliczenia przedmiotu

Punktacja ćwiczeń:

 • 10 wejściówek (po 1 pkt) na początku zajęć
  • materiał obejmuje zagadnienia z poprzednich wykładów i ćwiczeń, wybrane pod kątem najbliższych ćwiczeń
  • polecenia będą obejmować przykładowo naszkicowanie zadanego rozkładu, podania definicji, przeprowadzenia prostego rachunku czy zaproponowania fragmentu kodu
 • 2 kolokwia (po 14 pkt), poniedziałki rano
  • 24.04.17 - zmienne losowe i przedziały ufności
  • 05.06.17 - testowanie hipotez i regresja liniowa
  • możliwość korzystania z własnych notatek i programów
 • 2 projekty (po 6 pkt)

Zaliczenie ćwiczeń:

 • Minimum 25 pkt łącznie
 • W tym min. 7 pkt z wejściówek

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu pisemnego (z wykładu). Możliwe, że dla studentów, którzy uzyskali co najmniej 25 pkt łącznie i co najmniej 4 pkt z wejściówek, konieczna będzie kartkówka poprawkowa (przed egzaminem końcowym) pozwalająca zaliczyć ćwiczenia.

Zaliczenie wykładu:

 • Egzamin pisemny

Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z ćwiczeń i z wykładu.