Wnioskowanie Statystyczne - wykład: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 54: Linia 54:
  
 
Punktacja [[Wnioskowanie_Statystyczne_-_ćwiczenia | ćwiczeń]]:
 
Punktacja [[Wnioskowanie_Statystyczne_-_ćwiczenia | ćwiczeń]]:
* 10 wejściówek (po 1 pkt) na początku zajęć
+
*Kolokwium (20 pkt)
** materiał obejmuje zagadnienia z poprzednich wykładów i ćwiczeń, wybrane pod kątem najbliższych ćwiczeń
+
**21.05.2018, godz. 09:00
** polecenia będą obejmować przykładowo naszkicowanie zadanego rozkładu, podania definicji, przeprowadzenia prostego rachunku czy zaproponowania fragmentu kodu
+
**praca na komputerze
* 2 kolokwia (po 14 pkt), poniedziałki rano
+
**zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
** 24.04.17 - zmienne losowe i przedziały ufności
+
**możliwość korzystania z własnych notatek i programów
** 05.06.17 - testowanie hipotez i regresja liniowa
+
*4 kartkówki (4x5 = 20 pkt)
** możliwość korzystania z własnych notatek i programów
+
**data i zakres zapowiedziany z min. tygodniowym wyprzedzeniem
* 2 projekty (po 6 pkt)
+
**praca na kartce
** do oddania odpowiednio do 10.04.17 i 29.05.17
+
**polecenia będą obejmować przykładowo naszkicowanie zadanego rozkładu, podania definicji, przeprowadzenia prostego rachunku czy zaproponowania fragmentu kodu
** propozycje projektów zostaną podane w trakcie semestru:
+
*Projekt (10 pkt)
*** [http://fuw.edu.pl/~mpietrzak/wnioskowanie/e3rdtf5guimo2017/projekt_WS_1-2017.pdf Projekt nr 1-2017]
+
**kod do napisania i indywidualnej obrony u prowadzącego do końca semestru (15.06.2018)
*** [http://fuw.edu.pl/~mpietrzak/wnioskowanie/e3rdtf5guimo2017/projekt_WS_2-2017.pdf Projekt nr 2-2017]
+
**zakres: chi2
 +
**propozycje zadań zostaną podane w trakcie semestru
  
 
Zaliczenie ćwiczeń:
 
Zaliczenie ćwiczeń:
 
* Minimum 25 pkt łącznie
 
* Minimum 25 pkt łącznie
* W tym min. 7 pkt z wejściówek
+
Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu pisemnego (z wykładu).
Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu pisemnego (z wykładu). Możliwe, że dla studentów, którzy uzyskali co najmniej 25 pkt łącznie i co najmniej 4 pkt z wejściówek, konieczna będzie kartkówka poprawkowa (przed egzaminem końcowym) pozwalająca zaliczyć ćwiczenia.
 
  
 
Zaliczenie wykładu:
 
Zaliczenie wykładu:
 
* Egzamin pisemny  
 
* Egzamin pisemny  
  
Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z [[Wnioskowanie_Statystyczne_-_ćwiczenia | ćwiczeń]] i z wykładu.
+
Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z ćwiczeń i z wykładu.
  
  

Wersja z 15:32, 23 sty 2018


Wnioskowanie statystyczne (wykład)

  1. Rozkłady gęstości prawdopodobieństwa
  2. Wariancja, mediana...
  3. Przykładowe rozkłady
  1. Centralne Twierdzenie Graniczne
  1. Wstęp
  2. Teoria klasyczna
  3. Statystyki i estymatory
  1. Weryfikacja hipotez statystycznych
  1. Test t Studenta
  1. Test [math]\chi^2[/math]
  2. Monte Carlo
  1. Testy nieparametryczne
  2. Test serii
  3. Test Wilcoxona-Manna-Whitneya
  1. Testy permutacyjne
  2. Bootstrap
  1. Metoda największej wiarygodności
  2. Regresja liniowa
  1. Problem porównań wielokrotnych -- miejskie legendy i przepowiednie
  1. Analiza wariancji
  1. Twierdzenie Bayesa
  2. Prawdopodobieństwo
  1. Elementy statystyki wielowymiarowej
  1. Sztuczne sieci neuronowe
  2. Algorytmy Genetyczne


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka.

zasady zaliczenia przedmiotu

Punktacja ćwiczeń:

 • Kolokwium (20 pkt)
  • 21.05.2018, godz. 09:00
  • praca na komputerze
  • zakres: zmienne losowe, przedziały ufności, testowanie hipotez
  • możliwość korzystania z własnych notatek i programów
 • 4 kartkówki (4x5 = 20 pkt)
  • data i zakres zapowiedziany z min. tygodniowym wyprzedzeniem
  • praca na kartce
  • polecenia będą obejmować przykładowo naszkicowanie zadanego rozkładu, podania definicji, przeprowadzenia prostego rachunku czy zaproponowania fragmentu kodu
 • Projekt (10 pkt)
  • kod do napisania i indywidualnej obrony u prowadzącego do końca semestru (15.06.2018)
  • zakres: chi2
  • propozycje zadań zostaną podane w trakcie semestru

Zaliczenie ćwiczeń:

 • Minimum 25 pkt łącznie

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu pisemnego (z wykładu).

Zaliczenie wykładu:

 • Egzamin pisemny

Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z ćwiczeń i z wykładu.