Wnioskowanie Statystyczne - wykład: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 79: Linia 79:
  
 
==wyniki I termin 2017.06==
 
==wyniki I termin 2017.06==
ocena z egzaminu pisemnego 2,5 == 3- oznacza, że końcowa nie może być wyższa niż 3
+
Wynik egzaminu pisemnego 2,5 == 3- oznacza, że końcowa nie może być wyższa niż 3. Ocena końcowa w niektórych przypadkach uwzględnia dodatkowe punkty za aktywność na wykładzie lub ujemne punkty za wyjątkowo bzdurne formulacje CTG na egzaminie pisemnym.
 
 
ocena w niektórych przypadkach uwzględnia dodatkowe punkty za aktywność na wykładzie lub ujemne punkty za wyjątkowo bzdurne wersje CTG na egzaminie pisemnym
 
  
  

Wersja z 20:58, 23 cze 2017


Wnioskowanie statystyczne (wykład)

  1. Rozkłady gęstości prawdopodobieństwa
  2. Wariancja, mediana...
  3. Przykładowe rozkłady
  1. Centralne Twierdzenie Graniczne
  1. Wstęp
  2. Teoria klasyczna
  3. Statystyki i estymatory
  1. Weryfikacja hipotez statystycznych
  1. Test t Studenta
  1. Test [math]\chi^2[/math]
  2. Monte Carlo
  1. Testy nieparametryczne
  2. Test serii
  3. Test Wilcoxona-Manna-Whitneya
  1. Testy permutacyjne
  2. Bootstrap
  1. Metoda największej wiarygodności
  2. Regresja liniowa
  1. Problem porównań wielokrotnych -- miejskie legendy i przepowiednie
  1. Analiza wariancji
  1. Twierdzenie Bayesa
  2. Prawdopodobieństwo
  1. Elementy statystyki wielowymiarowej
  1. Sztuczne sieci neuronowe
  2. Algorytmy Genetyczne


Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. CC-88x31.png Autor: Piotr Durka.

zasady zaliczenia przedmiotu

Punktacja ćwiczeń:

 • 10 wejściówek (po 1 pkt) na początku zajęć
  • materiał obejmuje zagadnienia z poprzednich wykładów i ćwiczeń, wybrane pod kątem najbliższych ćwiczeń
  • polecenia będą obejmować przykładowo naszkicowanie zadanego rozkładu, podania definicji, przeprowadzenia prostego rachunku czy zaproponowania fragmentu kodu
 • 2 kolokwia (po 14 pkt), poniedziałki rano
  • 24.04.17 - zmienne losowe i przedziały ufności
  • 05.06.17 - testowanie hipotez i regresja liniowa
  • możliwość korzystania z własnych notatek i programów
 • 2 projekty (po 6 pkt)

Zaliczenie ćwiczeń:

 • Minimum 25 pkt łącznie
 • W tym min. 7 pkt z wejściówek

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu pisemnego (z wykładu). Możliwe, że dla studentów, którzy uzyskali co najmniej 25 pkt łącznie i co najmniej 4 pkt z wejściówek, konieczna będzie kartkówka poprawkowa (przed egzaminem końcowym) pozwalająca zaliczyć ćwiczenia.

Zaliczenie wykładu:

 • Egzamin pisemny

Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z ćwiczeń i z wykładu.


wyniki I termin 2017.06

Wynik egzaminu pisemnego 2,5 == 3- oznacza, że końcowa nie może być wyższa niż 3. Ocena końcowa w niektórych przypadkach uwzględnia dodatkowe punkty za aktywność na wykładzie lub ujemne punkty za wyjątkowo bzdurne formulacje CTG na egzaminie pisemnym.


indeks	ocena	ćw	egz:	test/22	otw/18
383301					
358252	-	4	0	13	5
385532		3	0		
383249	3,5	4	3	10	12
374702			0		
383882			0		
382358	5	4,5	5	19	16
383336	4	4,5	3	15	9
383898	3	4	2,5	11	9
360731			0		
383381	4	4	3,5	16	10
358323	3	3,5	3	15	7
374226			0		
383331	3,5	3	3,5	17	7,5
332269			0		
374714	3	3,5	3		
372393	4	4	4	11,5	17
382395	3,5	4	3	16	9
374760	-	4	0	14	5,5
382443	5	4,5	5	21	16
359079	-	3,5	0	13	4
315748			0		
372202	5!	4,5	5	22	18
383365	3,5	3,5	3	16	8
383251	4,5	4	5	16	18,5
325637	4	4	4	16	10
383253	3,5	3,5	3	18	7
374888	3,5	3,5	3	12	10,5
383288			0		
382440	4,5	4	5	21	12,5
362873	4	4	3,5	16	10,5
384416			0		
322230			0		
332819			0		
293258			0		
308698			0		
335737	4	4	4	15	16
383902	4	4	4	15	16
372768	3	3	3	16	7,5
383887			0		
383375	4,5	4	4,5	14	18
370617	4,5	4,5	4	19	8
382275			0		
370420	-	3,5	0	14	0,5